fbpx

Pris, betalingsmuligheder & optagelseskriterier, EDFP

Hvilke muligheder har du?

Økonomi gennem 2. 3 og 4. årgang

Vi bestræber os på, at udbyde en uddannelse hvor det er muligt, både at tage uddannelsen og opretholde sit arbejde i studietiden og samtidig udbyde en professionel og kompetent uddannelse, hvor det økonomisk vil være en mulighed for de fleste. Som alle uddannelser, indenfor psykoterapeutisk referenceramme, skal den studerende forvente og også kunne afsætte tid, energi og have en stor lyst til at ville uddanne sig til psykoterapeut. (læs længere nede, hvilke økonomiske muligheder du evt. kan søge uddannelsesstøtte under) 

Inkluderet pris, igennem alle årene er:

 • Fagmodulerne
 • Procesmodulerne der afholdes ved 2. 3. og 4 år
 • Supervisionsmodulerne
 • Løbende vejledning med instituttets uddannelsesleder og vejledere.
 • Hvert år afsluttende evalueringssamtale, inden eksamen, som aftales indbyrdes mellem uddannelsesleder og den studerende
 • Eksamensmodulerne
 • Udstedelse af Uddannelsesbevis på 1. årgang og Certificeringsbevis med overbygningen til psykoterapeut.
 • Diverse undervisningsmaterialer
 • Kaffe, The og lettere frugt anordning

Ikke inkluderet i psykoterapeut uddannelsen er:

 • Den studerende skal have 90 Egenterapi timer, fordelt på uddannelsens 4 år. Der er indlagt egenterapi igennem uddannelsen, gennem uddannelsesmodulerne og procesmodulerne. Forvent derfor at skulle investere i 60 egenterapi-samtaler igennem uddannelsen, ved uddannede psykoterapeuter MPF. Dette er for, at den studerende har mulighed for, at søge om optagelse hos brancheforeningerne efter endt uddannelse. Nogle psykoterapeuter tager studerende, til studiepris. Forventet terapisamtale vil ligge mellem 500 – 700 kr. (den studerende kan til dels dække egenterapi-samtaler, når denne har egne øveklienter til samtale)
 • Forplejning ved procesmodulerne er ca. 200 – 300 kr. pr. procesmodul. Dette foregår ved henholdsvis anden, tredje og fjerde årgang.
 • Litteraturen kan lånes på biblioteket eller købes brugt.
 • Eksamensdeltagelse, pr. år, med ekstern censor, og udstedelse af Certificeringsbevis, har en egenbetaling på 500 kr.

Økonomi for alle 4 årgange

1. år: 

Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder kr. 22.995,-

Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis kr. 500,-

I alt 23.495,-

2. år: 

Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse kr. 24.995,-

Eksamensdeltagelse med ekstern censor kr. 500,-

I alt 25.495,-

3. år: 

Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse kr. 24.995,-

Eksamensdeltagelse med ekstern censor kr. 500,-

I alt 25.495,-

4. år: 

Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse kr. 24.995,-

Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis kr. 500,-

I alt 25.495,-

Samlet pris for alle 4 år, i alt, kr. 99.980,- 

Betalingsmåder kan foregå på følgende måder

 1. Hele beløbet pr. år, indbetales på en gang.
 2. Beløbet betales af 2 rater.
 3. Beløbet pr. år indbetales af 5 rater.
 4. Beløbet indbetales pr. måned ved i alt 12 måneders ratebetaling. 
 5. Der kan ved særlige lejligheder, opnås anden indbetalingsform. Dette aftales indbyrdes med uddannelsesleder.

Ved optagelse på uddannelsen, modtager du endeligt tilmeldingsskema og fakturamuligheder over ovenstående betalingsmåder. Du vælger det, der fungere for dig.

 

Tilmelding og bindende betaling:

Den studerende tilmelder sig, med udleveret optagelsesskema, for et år ad gangen og tilmeldingen er bindende, da der optages en plads på holdet. Der kan forekomme forhold, hvor uddannelsesstedet, sammen med den studerende, kan ændre på den bindende tilmelding. Fortryder den studerende 14 dage inden studiestart, vil der kunne ydes refundering af halvdelen af det samlede års uddannelse. Der vil ikke kunne ydes refundering, efter 14 dage før uddannelsesstart.

 

Dispensation og krav under uddannelsen:

Den studerende må højest have 10% fravær, gennemgående under den 4 årige uddannelse. Uddannelsen skal færdiggøres indenfor 6 år, da der kan opstå særlige begivenheder, der gør at den studerende kan søge om dispensation. Det kan være tilfælde som feks. sygdom, barselsorlov eller andre særlige forhold, der gør det muligt at søge om dispensation. Den studerende kan søge om orlov i samråd med uddannelseslederen på uddannelsesstedet, hvor der også samtales om det videre forløb efter endt orlov.

 

Muligheder for betaling af uddannelsen:

Nogle studerende får uddannelsen helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver. En del betaler selv for deres uddannelse og får feks. adgang til, at holde fri af deres arbejdsplads, når der afholdes supervisioner og procesmoduler. De fleste studerende ser denne uddannelse, som en solid investering i eget liv samt i forhold til deres arbejdsliv.

 

Bruttolønsordning:

Den studerende kan også aftale med sin arbejdsgiver, imens uddannelsen foregår, at få nedsat sin månedsløn feks. svarende til det beløb, som uddannelsen koster pr. måned. Når arbejdsgiver vælger at betale for uddannelsen, betyder det, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende fratrækkes beløbet i den studerendes bruttoløn. Herved vil den studerende få en betydelig skattebesparelse. For nærmere information og uddybelse kan SKAT kontaktes eller også kan der læses mere om Bruttolønsordning hos SKATS hjemmeside: www.skat.dk

 

Kompetencefonden:

Hvis den studerende arbejder hos staten, herunder kommunalt regi, kan der søges om støtte til betaling af uddannelsen. Der gives bla. støtte til uddannelse, kurser samt dækning af undervisningsmaterialer og vikarlønninger, når medarbejderen feks. er fraværende pga. uddannelsen.  Den studerende kan undersøge dette samt ansøge herom gennem arbejdspladsen. Læs evt.  mere herom på hjemmesiden: www.kompetencefonden.dk

 

Fonde og legater:

Der er ligeledes andre fonde, som den studerende kan søge om uddannelsesstøtte hos. Hvilke, kan den studerende søge mere indgående viden om på biblioteket eller via www.google.comDer er nemlig forskellige kriterier, nogle meget specifikke og med høje krav, mens andre er mere brede i deres støtte til den, der søger om økonomisk støtte.

 

Optagelseskriterier på uddannelsesstedet og mulighed for optagelse hos Brancheforeningerne

NB: Vi er, som uddannelsessted optaget af brancheforeningen; Foreningen af Danske Psykoterapeuter, hvilket betyder at vi følger de kvalitetskrav, der er for medlemmer af Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Der er bla. krav om antal lektioner, struktur, indhold, egenterapi, selvrefleksion mv. Endvidere følger vi de 12 kvalitetskrav, som er udarbejdet af Socialministeriet i 2004, for psykoterapeutiske uddannelsessteder. 

Vi vil gerne sikre dig bedst muligt:

Når du søger om optagelse til overbygningen; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut, skal du forinden have taget den 1 årige uddannelse, til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv PsykologiFormilder, da den er adgangsgivende, for at du kan læse videre til psykoterapeut.

Uddannelsesstedet vil ud fra ansøgning om optagelse til psykoterapeut uddannelsen, tage stilling til, den ansøgtes uddannelsesforhold, erhvervserfaring, alder og modenhed samt egnethed, for så vidt muligt, at sikre, at den ansøgte vil kunne gennemføre samt varetage psykoterapeutisk virke. Samtidig vil uddannelsesstedet ligeledes tage stilling til, om der vil være mulighed for, at blive optaget hos brancheforeningerne.

Ud fra et samlet skøn, og i samråd med den ansøgte samt brancheforeningen, Foreningen af Danske Psykoterapeuter, vil uddannelsesstedet tage stilling til dennes egnethed samt i forhold til mulighed for optagelse hos Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Det er dog altid brancheforeningerne der endeligt afgøre om de vil optage medlemmer.

 • Den ansøgte vil altid modtage en skriftlig og mundtlig tilkendegivelse for optagelse på uddannelsen.
 • Vores uddannelse, ligger sig op af de krav der er, omkring struktur, indhold, metoder, lektioner mv. i forhold til, mulighed for optagelse hos; Foreningen af Danske Psykoterapeuter, da denne brancheforening har de højeste krav.
 • Det vil, ved enhver psykoterapeutisk uddannelse, altid være brancheforeningerne, som endelig vurdere medlemskab.

Dispensation for optagelse på uddannelsesstedets psykoterapeutuddannelse

Hvis den ansøgte ikke opfylder kravene, kan relevante kurser, livserfaring, frivilligt arbejde samt andre forhold, for optagelse på uddannelsen, tillige vægtes, som optagelsesgrundlag. Uddannelsesstedet, vil ud fra en personlig samtale, skønne hvorvidt den ansøgte, kan blive optaget. Den ansøgte bedes ligeledes søge viden om, hvilken betydning evt. optagelse på dispensation kan have, i forhold til mulighed for optagelse hos brancheforeningerne.

 

Optagelseskriterier hos brancheforeningerne

For mere uddybende viden om optagelseskriterier hos henholdsvis, Foreningen af Danske Psykoterapeuter samt Dansk psykoterapeut forening, i forhold til optagelse, både som psykoterapeut studerende samt som uddannet psykoterapeut, kan den studerende også læse mere indgående om hvad der kræves på deres hjemmesider.

Overordnede optagelseskriterier hos; Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP)

kvote 1: søges optagelse, hvis du opfylder følgende:

Du har en mellemlang eller videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Uddannelser kan være er psykolog, læge, lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut.

 Kvote 2a: søger du optagelse hos, hvis du har en videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

 Kvote 2B: søger du optagelse hos, hvis du har tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere uddannelsesinstitutioner. Her vurderer vi hvorvidt ansøger har tilstrækkelig erhvervsmæssige og anden uddannelsesmæssige relevante erfaringer i forhold til at starte på en Psykoterapeutisk Uddannelse.

 Din alder har betydning for optagelse: For at sikre en vis modenhed og livserfaring optager vi kun ansøgere over 25 år. Du skal forinden have læst vores vedtægter samt etiske regler.

 Optagelseskriterier af studerende hos FaDP: Du kan søge om at blive medlem af FaDP allerede som studerende. Det er FaDP der forestår muligheden for optagelse som studerende.

Overordnede optagelseskriterier hos; Dansk psykoterapeut forening

For at blive medlem i Dansk Psykoterapeutforeningen skal du leve op til en række kriterier. Vi behandler ansøgningerne ud fra tre forskellige optagelsestyper: §3.1., §3.2. og §3.3

3.1. ansøgere skal have: En lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for eksempel præst kan også være relevant.

Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.

Fire års psykoterapeutisk uddannelse med en bestået eksamen fra en af de 38 uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Hele uddannelsen skal være gennemført på max. seks år.

Hvis du lever op til disse kriterier, kan du ansøge om medlemskab som §3.1.-ansøger.

3.2 ansøgere: Hvis du har en anden grunduddannelse der ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via optagelsestype §3.2:

Du skal have:En lang eller mellemlang videregående uddannelse, fx en kandidatuddannelse eller professionsbachelor.

Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt.

Fire års psykoterapeutisk uddannelse med en bestået eksamen fra en af de 38 uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Hele uddannelsen skal være gennemført på maks. seks år.

En begrundelse fra dit psykoterapeutiske uddannelsessted for, hvorfor du er optaget på uddannelsen på dispensation.

Hvis du lever op til disse kriterier, kan du ansøge om medlemskab som §3.2.-ansøger. 

Særlig dispensation: Optagelse via §3.3: Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelorniveau, eller hvis du ikke har en psykoterapeutuddannelse med bestået eksamen fra en af de 38 uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation.

Det kræver, at du har: En grunduddannelse af mindst tre års varighed.

Fem års erhvervserfaring, der kan sidestilles med et vist fagligt uddannelsesniveau, fra et lønnet fuldtidsjob med mellemmenneskelig kontakt.

Et etårigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign. Undervisningsoversigt samt bevis medsendes ansøgningen

Bevis for optagelse på en 4-årig psykoterapeutuddannelse med dispensation for en socialfaglig uddannelse. Uddannelsesstedets begrundelse medsendes ansøgningen.

Bevis for gennemført 4-årig psykoterapeutuddannelse med bestået eksamen fra et af foreningen godkendt og evalueret uddannelsesinstitut. Hele uddannelsen skal være gennemført på maks. seks år. I ganske særlige tilfælde og efter individuel vurdering kan optages medlemmer med en anden psykoterapeutisk uddannelse, for eksempel et udenlandsk institut, der er på niveau med de uddannelser, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

 

Kontakt uddannelsesstedet hvis du har brug for afklaring

For yderligere spørgsmål, kan du altid kontakte uddannelsesleder Marlene Lind på tlf. 22425461. Du kan søge om optagelse ved at klikke på “ansøg om optagelse her”, under fanen psykoterapeutuddannelse. Uddannelsesstedet vil gennemgå dine muligheder for optagelse, både hos uddannelsesstedet og undersøge hvilke kriterier du opfylder eller ikke helt kan efterleve i forhold til brancheforeningerne.  

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/ansoeg-om-optagelse-her-edfp/ 

 

 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding