fbpx

Mødetider, struktur & studieopbygning

 Uddannelsen der beriger dit og andres liv

 Mødetider og struktur

 Fremmøde, i alt 20 dage:

   • 1. gang: fredag den 25.9.2020 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 26.9.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 27.9.2020 kl. 9.00 – 15.00
   • 2. gang: fredag den 6.11.2020 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 7.11.2020 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 8.11. 2020 kl. 9.00 – 15.00 
   • 3. gang: fredag den 15.1.2021 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 16.1.2021  kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 17.1.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 4. gang: fredag den 12.3.2021 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 13.3.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 14.3.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 5. gang: fredag den 7.5.2021 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 8.5.2021 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 9.5. 2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 6. gang: fredag den 2.7.2021 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 3.7.2021  kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 4.7.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 7. gang: Certificering og Eksamen; lørdag den 28.8.2021 og søndag den 29.8.2021 kl. 9.00 – 15.00. Den studerende er til eksamen 1 time, enten lørdag eller søndag

supervisionsmoduler, i alt ca. 12 timer, som foregår onsdag kl. 17.00 – 19.00: 

   • 1. online møde; dato den 21.10.2020 
   • 2. online møde; dato den 2.12.2020
   • 3. online møde; dato den 24.2.2021
   • 4. online møde; dato den 14.4.2021
   • 5. online møde; dato den 9.6.2021
   • 6. online møde; dato den 18.8.2021

Eksamensafholdelse, med fremmøde, i alt 2 dage:

   • Lørdag den 28.8.2021 kl. 9.00 – 15.00 og søndag den 29.8.2021 kl. 9.00 – 15.00 
   • Den studerende er til eksamen, enten lørdag eller søndag, 1 time, som foregår under afslappende forhold.

Egentid/selvarbejde mellem undervisningsmodulerne:

 • 4 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
 • 10 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start.

NB: Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, hos godkendt psykoterapeut MPF  i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere. 

Hjælperedskaber til samtaler/klientafholdelse:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende få udleveret ved påbegyndelse af uddannelsen. Dette bruges for, at den studerende kan dygtiggøre samt evaluere sig selv, således at den studerende bliver helt klar og tydelig på, hvad det er denne støtter klienten, fagligt og professionelt med.
 • Overblik & Registreringsskema, over samtaler, vil den studerende ligeledes få udleveret, i starten af uddannelsen. Denne bruges til, at registrere samtaler med. Det er især vigtigt, hvis den studerende vælger, at tage overbygningen og læse til psykoterapeut.

1. års overordnet modulindhold

Modul 1 indeholder bla:

 • Introduktion til uddannelsen.
 • Tavshedspligt og fortrolighed.
 • Personlig Udvikling.
 • Positiv Psykologi.
 • Positiv Psykologi & Formidling.
 • Stress – Coach.
 • Definition på Stress, kortvarig og langvarig stress samt ”grader af stress”
 • Meditationstilgang; ”Mind Calm.
 • Viden om datasikkerhedsloven, journalføring og opbevaring mv.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 2 indeholder bla:

 • VIA Styrketesten.
 • Mere viden om Stress.
 • 4S – Stress modellen.
 • 4 årsager til et travlt og stresset sind.
 • herunder metode/teknikker og redskaber.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 3 indeholder bla:

 • Trivsel.
 • 3 kernetræk ved trivsel.
 • Mistrivsel og trivsel.
 • Belastningshjulet.
 • Positiv Psykologi og arbejdet med positive følelser, som ”løftestænger”.
 • Optimisme/pessimisme.
 • Accept og acceptmodel.
 • PERMA-model.
 • Metode/teknikker og redskaber. bla. Introduktion til hvordan Stress-Coaches kan anvende Mind-Calm ved at åbne for fænomenologisk undersøgelsesmetode.
 • På dette modul vil uddannelsesstedet skønne, i samråd med den enkelte studerende, om der kan opstartes samtaler med eksterne øveklienter.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 4 indeholder bla:

 • Værdiarbejde koblet på trivsel.
 • Indføring i Positiv Psykologi – lykke-, Flow- og floursing.
 • Motivation.
 • Livskraft og vedholdenhed som styrke.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Mening/meningsløshed.
 • Stress-Coaching.
 • Midtvejsevaluering med den studerende, aftales nærmere.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 5 indeholder bla:

 • Sundhedsperspektiv.
 • Formidling af Positiv Psykologi til;
 • individ, grupper, organisationer, virksomheder, institutioner mv.
 • Viden om Sundheds- og behandlersystemet.
 • Arbejdsmiljø.
 • Arbejdsglæde.
 • Arbejdsrelateret Stress.
 • Klientarbejde og Evaluering i samråd med de studerende.
 • Skriftlig opgave afklaring. (Kort skriftlig opgave)
 • Mundtlig eksamensafklaring.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning. 

Modul 6 indeholder bla:

 • Opsummering af moduler.
 • Praktisk arbejde og gruppe træning.
 • Klar til eksamen.

Eksamensafholdelse: 

Der afholdes eksamen, som foregår under afslappende forhold. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling. (læs mere om eksamen under den 1. årige uddannelse)

 Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/fysiske-rammer-undervisere/

 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding