fbpx

Mødetider, Struktur & Studieopbygning

 UDDANNELSEN DER BERIGER DIT OG ANDRES LIV 

Mødertider 1. år:

 • 1. gang: fredag den 23.9.2022 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 24.9.2022 kl. 9.00 – 16.00 – søndag den 25.9.2022 den kl. 9.00 – 15.00.
 • 2. gang:fredag den 4.11.2022 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 5.11.2022 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 6.11. 2022 kl. 9.00 – 15.00
 • 3. gang: fredag den 13.1.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 14.1.2023  kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 15.1.2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 4. gang: fredag den 10.3.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 11.3.2023 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 12.3.2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 5. gang: fredag den 12.5.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 13.5.2023 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 14.5. 2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 6. gang: fredag den 30.6.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 1.7.2023  kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 2.7.2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 7. gang: Certificering og Eksamen: lørdag den 2.9.2023 og søndag den 3.9.2023 kl. 9.00 – 15.00. Den studerende er til eksamen ca. 1 time, enten lørdag eller søndag.

Online supervisionsmoduler:

   • 1. online møde; dato den 12.10.2022 kl. 16.00 – 18.00
   • 2. online møde; dato den 30.11.2022 kl. 16.00 – 18.00
   • 3. online møde; dato den 22.2.2023 kl. 16.00 – 18.00
   • 4. online møde; dato den 12.4.2023 kl. 16.00 – 18.00
   • 5. online møde; dato den 7.6.2023 kl. 16.00 – 18.00
   • 6. online møde; dato den 16.8.2023 kl. 16.00 – 18.00

Egentid/selvarbejde mellem undervisningsmodulerne:

– 6 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende.

 • – 6 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • – Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion.

Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved 4 årig uddannet psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. 

Hjælperedskaber til samtaler/klientafholdelse:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende få udleveret ved påbegyndelse af uddannelsen. Dette bruges for, at den studerende kan dygtiggøre samt evaluere sig selv, således at den studerende bliver helt klar og tydelig på, hvad det er denne støtter klienten, professionelt med.
 • – Overblik & Registreringsskema, over samtaler, vil den studerende ligeledes få udleveret, i starten af uddannelsen. Denne bruges til, at registrere samtaler med. 

1. års overordnet modulindhold:

 • Modul 1 indeholder bla:
 • Introduktion til uddannelsen.
 • Tavshedspligt og fortrolighed.
 • Personlig Udvikling.
 • Positiv Psykologi.
 • Positiv Psykologi & Formidling.
 • Stress – Coach.
 • Definition på Stress, kortvarig og langvarig stress samt ”grader af stress”.
 • Meditationstilgang; ”Mind Calm.
 • Viden om datasikkerhedsloven, journalføring og opbevaring mv.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.
 • Modul 2 indeholder bla:
 • VIA Styrketesten.
 • Mere viden om Stress.
 • 4S – Stress-modellen.
 • 4 årsager til et travlt og stresset sind.
 • herunder metode/teknikker og redskaber.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.
 • Modul 3 indeholder bla:
 • Trivsel.
 • 3 kernetræk ved trivsel.
 • Mistrivsel og trivsel.
 • Belastningshjulet.
 • Positiv Psykologi og arbejdet med positive følelser, som ”løftestænger”.
 • Optimisme/pessimisme.
 • Accept og acceptmodel.
 • PERMA-model.
 • Metode/teknikker og redskaber. bla. Introduktion til hvordan Stress-Coaches kan anvende Mind-Calm ved at åbne for fænomenologisk undersøgelsesmetode.
 • På dette modul vil uddannelsesstedet skønne, i samråd med den enkelte studerende, om der kan opstartes samtaler med eksterne øveklienter.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.
 • Modul 4 indeholder bla:
 • Værdiarbejde koblet på trivsel.
 • Indføring i Positiv Psykologi – lykke-, Flow- og floursing.
 • Motivation.
 • Livskraft og vedholdenhed som styrke.
 • Mening/meningsløshed.
 • Stress-Coaching.
 • Midtvejsevaluering med den studerende, aftales nærmere.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.
 • Modul 5 indeholder bla:
 • Sundhedsperspektiv.
 • Formidling af Positiv Psykologi til; individ, grupper, organisationer, virksomheder, institutioner mv.
 • Viden om Sundheds- og behandlersystemet.
 • Arbejdsmiljø.
 • Arbejdsglæde.
 • Arbejdsrelateret Stress.
 • Klientarbejde og Evaluering i samråd med de studerende.
 • Skriftlig opgave afklaring. (Kort skriftlig opgave)
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.
 • Modul 6 indeholder bla:
 • Supervision – din rolle.
 • Viden om hjernen.
 • Opsummering af moduler.
 • Praktisk arbejde og gruppe træning.
 • Klar til eksamen.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Eksamensafholdelse:

Der afholdes eksamen, som foregår under afslappende forhold. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling.

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Bakkedraget 34
6040 Egtved