Mødetider, struktur & studieopbygning

 Uddannelsen der beriger dit og andres liv

1. års mødetider og struktur

8 undervisningsmoduler med fremmøde, i alt 16 dage, som foregår fredag Kl. 16.00 – 20.00 & lørdag kl. 9.00 – 17.00:

 • 1. opfølgningsmøde er; dato den 20.7.2019 fra kl. 9.00 – 15.00 
 • 2. gang vi mødes; dato den 23.8. – 24.8.2019
 • 3. gang vi mødes; dato den 4.10. – 5.10.2019
 • 4. gang vi mødes; dato den 29.11. – 30.11.2019
 • 5. gang vi mødes; dato den 24.1. – 25.1.2020
 • 6. gang vi mødes; dato den 28.2. – 29.2.2020
 • 7. gang vi mødes; dato den 27.3. – 28.3.2020
 • 8. gang vi mødes; dato den 15.5. – 16.5.2020

5 Online supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 10 timer, som foregår onsdag kl. 17.00 – 19.00:

 • 1. gang vi mødes online; dato den 3.7.2019
 • 2. gang vi mødes online; dato den 11.9.2019
 • 3. gang vi mødes online; dato den 6.11.2019
 • 4. gang vi mødes online; dato den 8.2.2020
 • 5. gang vi mødes online; dato den 29.4.2020

2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde, i alt 2 dage, som foregår lørdag kl. 9.00 – 17.00 & søndag kl. 9.00 – 17.00: 

 • dato den 27.6. – 28.6.2020

1. års lektioner og struktur

 • 106 lektioner, herunder bla:
 • Lektioner i teoretisk forståelse, metode, faglig viden, personlig og praktisk udvikling og udfoldelse.
 • Strategiplan med bla. undervisning i datalovgivning, oplysningspligt.
 • Metode og undervisning i forhold til kontraindikationer, kritisk potentiale, god klinisk praksis, etisk stillingtagen til egen praksis og egne evner.
 • Meditationsformen; Mind-calm, som gennemgående redskab, under uddannelsen.
 • Forberedelse til skriftelig og mundtlig eksamen samt den endelige mundtlige eksamen.

10 timers deltagelse:

 •  I supervisionsgruppe, som foregår via onlinemoduler.

Egentid/selvarbejde mellem undervisningsmodulerne:

 • 6 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
 • 10 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start.

Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, hos godkendt psykoterapeut MPF  i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere. 

Hjælperedskaber til samtaler/klientafholdelse:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende få udleveret ved påbegyndelse af uddannelsen. Dette bruges for, at den studerende kan dygtiggøre samt evaluere sig selv, således at den studerende bliver helt klar og tydelig på, hvad det er denne støtter klienten, fagligt og professionelt med.
 • Overblik & Registreringsskema, over samtaler, vil den studerende ligeledes få udleveret, i starten af uddannelsen. Denne bruges til, at registrere samtaler med. Det er især vigtigt, hvis den studerende vælger, at tage overbygningen og læse til psykoterapeut.

1. års overordnet modulindhold

Modul 1:

 • Introduktion til uddannelsen.
 • Tavshedspligt og fortrolighed.
 • Personlig Udvikling.
 • Positiv Psykologi.
 • Positiv Psykologi & Formidling.
 • Stress – Coach.
 • Indføring i den Eksistentielle tilgang.
 • Meditationstilgang; ”Mind Calm.
 • Samtaleteknikker.
 • Kort introduktion til VIA Styrketesten.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 2:

 • Trivsel.
 • 3 kernetræk ved trivsel.
 • PERMA model.
 • VIA Styrketesten.
 • Fænomenologi og klientsamtaler.
 • Metode/teknikker og redskaber. bla. Introduktion til hvordan Stress-Coaches kan anvende Mind-Calm ved at åbne for fænomenologisk undersøgelsesmetode.
 • 4 årsager til et travlt og stresset sind.
 • Definition på Stress, kortvarig og langvarig stress samt ”grader af stress”.
 • Når Stress kobles sammen med Coaching.
 • Coaching med stressramte mennesker.
 • Kontrainduktioner for hvornår Stress-coaches kan anvendes og omvendt ikke må coache.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 3:

 • Mere viden om Stress.
 • 4S – Stress modellen.
 • Stressorer.
 • Strategier.
 • Styrker.
 • Specialist.
 • Mistrivsel og trivsel – belastningshjulet.
 • Værdiarbejde.
 • Samtaleteknikker.
 • Den Eksistentielle tilgang.
 • Viden om datasikkerhedsloven, journalføring og opbevaring mv.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 4:

 • Værdiarbejde koblet på trivsel.
 • Indføring i Positiv Psykologi – lykke-, Flow- og floursing.
 • Optimisme/pessimisme.
 • Spotte og forebygge Stress.
 • Den eksistentielle tilgang.
 • Samtaleteknikker.
 • Handlingsplan hvis kritisk potentiale opstår i samtalen.
 • På dette modul vil uddannelsesstedet skønne, i samråd med den enkelte studerende, om der kan opstartes samtaler med eksterne øveklienter.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 5:

 • Motivation.
 • Resiliens.
 • Livskraft.
 • Gennemgåelse af samtaleteknikker.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Mening/meningsløshed.
 • Stress-Coaching.
 • Klientarbejde.
 • Midtvejsevaluering med den studerende, aftales nærmere.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 6:

 • Sundhedsperspektiv.
 • Formidling af Positiv Psykologi til individ, grupper, organisationer, virksomheder, institutioner mv.
 • Viden om Sundheds- og behandlersystemet.
 • Arbejdsmiljø.
 • Arbejdsglæde.
 • Arbejdsrelateret Stress.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 7:

 • Hjernen.
 • Kroppen.
 • Stressudløsere.
 • Når Stress rammer.
 • Vaner, mønstre og velkendte stier.
 • Vedholdenhed som styrke.
 • Eksistentiel Stress-Coach.
 • Opfølgning på uddannelsesforløb med eksterne klienter samt Selv-evalueringsskema.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 8:

 • Opfølgning på uddannelsen, gennemgåelse af alle modulerne.
 • Personlig udfoldelse.
 • Faglig udfoldelse.
 • Teoretisk udfoldelse.
 • Praktisk udfoldelse.
 • Afklaring af klientforløb, Selvevaluerings-skema og selvrefleksionsforløb.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Skriftelig opgave afklaring.
 • Mundtlig eksamensafklaring.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Eksamensafholdelse: 

Der afholdes eksamen, som foregår under afslappende forhold. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling. (læs mere om eksamen under den 1. årige uddannelse)

 Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/fysiske-rammer-undervisere/

 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding