fbpx

Eksamen

Alle mennesker er individuelle og derfor møder vi dig, der hvor du er

Formuleret indhold af skriftlig og mundtlig eksamen:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på udvikling gennem personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. Den studerende melder sig til den endelige eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der vil ligeledes være støtte undervejs, til eksamens-forberedelse.

Fokus er især på egen personlige og faglige udvikling samt teoretiske forståelse og praktisk/selvrefleksion og forankring til erhvervet; Certificeret Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler.

Strukturopbygning af den skriftlige opgave:

  • Der vil være en kortere skriftlig opgave, som forestår, når den studerende er over halvvejs under uddannelsen. Denne har, under 1. års uddanelse, fokus på teoretisk og faglig forståelse.

Overordnet struktur ved eksamensafholdelse:

  •  Coachsamtale med en medstuderende fra holdet.
  • Herefter samtale og refleksion vedr. coachsamtalen.
  • Samtale med den studerendes egen oplevelse igennem uddannelsesforløbet.
  • Censor og uddannelsesleder vorter og giver en endelig tilbagemelding på eksamen, sammen med den enkelte studerende.
  • Der vil, ved godkendelse af det samlede uddannelsesforløb, blive udstedt Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis.

Eksamen vurderes ud fra et helhedssyn igennem hele uddannelsen, hvilket gør, at hvis den studerende gennem året har udvist egnethed, som eksistentiel Stress Coach og Positiv Psykologi Formidler, så vil denne, på trods af en enkelt eksamenssituation i den mundtlige eksamen, stadig kunne blive Certificeret, skulle denne ikke klare den mundtlige eksamen, efter de generelle standarder.

Læs mere ved at klikke på dette link:https://lindogdahl.dk/litteraturliste/ 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding