fbpx

Eksamen

Alle mennesker er individuelle og derfor møder vi dig, der hvor du er

Formuleret indhold af skriftlig og mundtlig eksamen

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på udvikling gennem personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. 

Den studerende melder sig til den endelige eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der vil ligeledes være støtte undervejs, og en grundig introduktion til eksamensforberedelse.

Fokus er især på egen personlige og faglige udvikling samt teoretiske forståelse og praktisk/selvrefleksion og forankring til erhvervet; Certificeret Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler.

Indhold og strukturopbygning, af den skriftelige opgave:

 • Den studerendes navn skal stå, øverst i opgaven.
 • 6-8 maskinskrevne sider, med enkelt linjeafstand.
 • Sidetal på hver side.
 • Skrifttype; Times New Roman eller Calibri brødtekst.
 • Ajourført selv-evalueringsskema, som modtages ved start af uddannelsen. Selv-evalueringsskemaet skal indeholde 6 samtaler med studerende fra holdet samt 10 samtaler med eksterne øveklienter.
 • Dokumentation med udleverede, overbliks- & registreringsskema for afholdelse af de 10 samtaler med eksterne klienter, skal være ajourført og også afleveret sammen med ovenstående.
 • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til ca. 9 måneder inde i uddannelsen.
 • Den skriftelige opgave, afleveres personligt, i 3 eksemplarer.

Struktur ved eksamensafholdelse:

 • 15 min. samtale vedr. udarbejdet skriftlig opgave, med ekstern censor og uddannelsesleder.
 • 20 min. coachsamtale med en medstuderende fra holdet.
 • 25 min. samtale og refleksion vedr. coachsamtalen og endelig evaluering og afslutning på uddannelsen.

Der vil, ved godkendelse af det samlede uddannelsesforløb, blive udstedt Certificeringsbevis.

Eksamen vurderes ud fra et helhedssyn igennem hele uddannelsen, hvilket gør, at hvis den studerende gennem året har udvist egnethed, som eksistentiel Stress Coach og Positiv Psykologi Formidler, så vil denne, på trods af en enkelt eksamenssituation i den mundtlige eksamen, stadig kunne blive Certificeret, skulle denne ikke klare den mundtlige eksamen, efter de generelle standarder.

Læs mere ved at klikke på dette link:https://lindogdahl.dk/litteraturliste/ 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding