fbpx

Overordnet struktur ved eksamensafholdelse:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på udvikling gennem personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. Eksamen vurderes ud fra et helhedssyn igennem hele uddannelsen. Fokus er især på egen personlige og faglige udvikling samt teoretiske forståelse og praktisk/selvrefleksion og forankring til erhvervet; Certificeret Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler. 

Eksamensafholdelse:

Eksamen foregår overordnet således, at den enkelte studerende har en coachsamtale med en medstuderende fra holdet. Herefter er der samtale og refleksion vedr. coachsamtalen. Samtalen indeholder endvidere fælles refleksion over den studerendes udvikling igennem uddannelsesåret. Censor og uddannelsesstedet vorter og giver en endelig tilbagemelding på eksamen, sammen med den enkelte studerende. Der vil, ved godkendelse af det samlede uddannelsesforløb, blive udstedt Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis.

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/litteraturliste/