fbpx

Eksamen

ALLE MENNESKER ER SÆRLIGE OG VI MØDER DIG DER HVOR DU ER

Overordnet struktur ved eksamensafholdelse:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på udvikling gennem personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring.  Eksamen vurderes ud fra et helhedssyn igennem hele uddannelsen, hvilket gør, at hvis den studerende gennem året har udvist egnethed, som eksistentiel Stress Coach og Positiv Psykologi Formidler, så vil denne, på trods af en enkelt eksamenssituation i den mundtlige eksamen, stadig kunne blive Certificeret, skulle denne ikke klare den mundtlige eksamen, efter de generelle standarder. Fokus er især på egen personlige og faglige udvikling samt teoretiske forståelse og praktisk/selvrefleksion og forankring til erhvervet; Certificeret Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler. 

  Eksamensafholdelse:

  • Foregår overordnet således, at den enkelte studerende har en coachsamtale med en medstuderende fra holdet. Herefter samtale og refleksion vedr. coachsamtalen. Samtalen indeholder endvidere fælles refleksion over den studerendes egen oplevelse igennem uddannelsesforløbet. Censor og uddannelsesstedet vorter og giver en endelig tilbagemelding på eksamen, sammen med den enkelte studerende. Der vil, ved godkendelse af det samlede uddannelsesforløb, blive udstedt Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis.

  Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/litteraturliste/ 

   

  Marlene Lind

  Uddannelsesleder

  22 42 54 61
  marlene@lindogdahl.dk