fbpx

Eksamen

Alle mennesker er individuelle og derfor møder vi dig, der hvor du er

Formuleret indhold af skriftlig og mundtlig eksamen:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på udvikling gennem personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. Den studerende melder sig til den endelige eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der vil ligeledes være støtte undervejs,  til eksamensforberedelse.

Fokus er især på egen personlige og faglige udvikling samt teoretiske forståelse og praktisk/selvrefleksion og forankring til erhvervet; Certificeret Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler.

Strukturopbygning af den skriftlige opgave:

 • Skriftlig opgave forestår, når den studerende er over halvvejs under uddannelsen.
 • Den studerendes navn skal stå, øverst i opgaven.
 • 2-4 maskinskrevne sider, med halvanden linjeafstand.
 • Sidetal på hver side.
 • Skrifttype; Times New Roman eller Calibri brødtekst.
 • Sidst på året, have ajourført og indsendt 12 selv-evalueringsskemaer, som introduceres og modtages ved start af uddannelsen. 
 • Dokumentation med udleverede, overbliks- & registreringsskema for afholdelse af alle klientsamtaler, skal være ajourført og afleveret til uddannelsesstedet, inden eksamensdatoen. (Den studerende introduceres overordnet hertil, ved opstart af uddannelsen)

Overordnet struktur ved eksamensafholdelse:

 • 15-20 min. coachsamtale med en medstuderende fra holdet.
 • 10 min. samtale og refleksion vedr. coachsamtalen.
 • 10 min. afrunding af den studerendes egen oplevelse igennem uddannelsesforløbet.
 • 5 min. Censor og uddannelsesleder vorter og giver en endelig tilbagemelding på eksamen, sammen med den enkelte studerende.
 • Der vil, ved godkendelse af det samlede uddannelsesforløb, blive udstedt Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis.

Eksamen vurderes ud fra et helhedssyn igennem hele uddannelsen, hvilket gør, at hvis den studerende gennem året har udvist egnethed, som eksistentiel Stress Coach og Positiv Psykologi Formidler, så vil denne, på trods af en enkelt eksamenssituation i den mundtlige eksamen, stadig kunne blive Certificeret, skulle denne ikke klare den mundtlige eksamen, efter de generelle standarder.

Læs mere ved at klikke på dette link:https://lindogdahl.dk/litteraturliste/ 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding