fbpx

Overordnet eksamen:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er fokus på læring, igennem udvikling af personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. Den studerende melder sig til den endelige eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der vil ligeledes være støtte undervejs, og en grundig introduktion til eksamensforberedelse. Årene afsluttes tillige med mundtlig samt skriftlig eksamen. Der er fokus på rejsen, henimod den studerendes endelige uddannelse til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

 

Eksamen 2. årgang:

  • En skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang, vil den studerende modtage i slutningen af året.
  • En skriftlig opgave, der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang, vil den studerende modtage i slutningen af året.

Strukturopbygning: Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i uddannelsen. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i. Eksamen forløber over 2 dage. Evaluering og eksamen foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

 

Eksamen 3. årgang:

En skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse”med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang, vil den studerende modtage i slutningen af året.

  • En skriftlig opgave der har fokus på den studerendes teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse, omkring opgavens udformning og omfang, vil den studerende modtage i slutningen af året.
  • Et mundtlig oplæg, som hænger sammen med de to øvrige opgaver, hvor der er fokus på den studerendes integration og tilegnelse, herunder iboende definitionsprincipper og tilgange. Denne opgave er mere fri. Mere udførlig beskrivelse, omkring opgavens udformning og omfang, vil den studerende modtage i slutningen af året.

Strukturopbygning: Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i uddannelsen. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i. Eksamen foregår over 2 dage. Evaluering og eksamen foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

 

Eksamen 4. årgang:

Den studerende melder sig til eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der er ligeledes skriftlig og mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i personlig, faglig, teoretisk og praktisk udvikling og bevægelse, igennem de 4 år og der er fokus på den studerendes ”endelige” udfoldelse og forankring som; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

Eksamenopgaver 4. årgang:

  • En skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” med sig selv. 
  • En skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. 
  • Videooptagelse og visning med klientforløb, hvor der er fokus på den studerendes integration og tilegnelse samt forankring i psykoterapeutisk virke. 

Strukturopbygning: Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 8 måneder inde i den afsluttende uddannelse. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i. Eksamen forløber over 2 dage.  Evaluering foretages med ekstern censor, og foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen samt fokus på grundlæggende psykoterapeutisk grundfundament. Eksamen under 4. årgang, vil ligeledes være med karaktergivning ud fra 7-trinsskalaen. 

 

Uddannelses- og Certificeringsbeviser:

  • Ved godkendelse til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler, udsteder instituttet, uddannelsesbevis samt certificeringsbevis.