fbpx

Eksamen EDFP

VI MØDER HINANDEN DER HVOR VI HVER ISÆR ER

Overordnet – skriftlig og mundtlig eksamen:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på læring igennem udvikling af personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. Den studerende melder sig til den endelige eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der vil ligeledes være støtte undervejs, og en grundig introduktion til eksamensforberedelse. Den studerende melder sig til eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesvejleder. Årene afsluttes tillige med mundtlig samt skriftlig eksamen. Der er fokus på rejsen, henimod den studerendes endelige uddannelse som; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

Eksamen 2. årgang:

1 skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” og bevægelse med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang vil den studerende modtage i slutningen af året.

2. skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang til den studerende modtage i slutningen af året.

Strukturopbygning ved skriftlig & mundtlig eksamen:

  • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i uddannelsen. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i. Eksamen foregår under afslappende forhold og forløber over 2 dage, hvor den studerende er til eksamen en af dagene. Evaluering og eksamen foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

Eksamen 3. årgang:

1. skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” og bevægelse med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang vil den studerende modtage i slutningen af året.

2. skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang til den studerende modtage i slutningen af året.

3. Skriftlig opgave ud fra klientforløb, hvor der er fokus på den studerendes integration og tilegnelse af uddannelsesretningen.

Strukturopbygning ved skriftlig & mundtlig eksamen:

  • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i uddannelsen. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i. Eksamen foregår under afslappende forhold og forløber over 2 dage, hvor den studerende er til eksamen en af dagene. Evaluering foretages med ekstern censor, og foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

Eksamen 4. årgang:

Den studerende melder sig til eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der er ligeledes skriftlig og mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i personlig, faglig, teoretisk og praktisk udvikling og bevægelse, igennem de 4 år og der er fokus på den studerendes ”endelige” udfoldelse og forankring som; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

Eksamenopgaver:

1. skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” og bevægelse med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang vil den studerende modtage i slutningen af året.

2. skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang til den studerende modtage i slutningen af året.

3. visning af videooptagelse med klientforløb, hvor der er fokus på den studerendes integration og tilegnelse af uddannelsesretningen.

Strukturopbygning ved skriftlig og mundtlig eksamen:

  • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 8 måneder inde i den afsluttende uddannelse. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i. Eksamen foregår under afslappende forhold og forløber over 2 dage. Den mundtlige eksamen vare ca. 1,5 time. Evaluering foretages med ekstern censor, og foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

Uddannelsesbevis og Certificeringsbevis:

  • Ved godkendelse til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler, udsteder uddannelsesstedet, Uddannelsesbevis samt Certificering.
  • Ved endelig godkendelse til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut, udsteder uddannelsesstedet, Uddannelsesbevis samt Certificering.

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk