fbpx

Eksamen

Du er lige der, hvor du befinder dig, i din udvikling

Overordnet – skriftlig og mundtlig eksamen:

Eksaminer foregår under afslappende forhold. Der er ikke fokus på, ”rigtig og forkert”, men på læring igennem udvikling af personlig, faglig, teoretisk samt praktisk udfoldelse, bevægelse og forankring. 

Den studerende melder sig til den endelige eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der vil ligeledes være støtte undervejs, og en grundig introduktion til eksamensforberedelse.

Den studerende melder sig til eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesvejleder. Årene afsluttes tillige med mundtlig samt skriftlig eksamen. Der er fokus på rejsen, henimod den studerendes endelige uddannelse som; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

Eksamen 2. årgang:

1 skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” og bevægelse med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang vil den studerende modtage i slutningen af året.

2. skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang til den studerende modtage i slutningen af året.

Strukturopbygning ved skriftlig eksamen:

 • Den studerendes navn skal stå, øverst i opgaven.
 • Ialt vil den studerende skulle skrive omkring 8-10 maskinskrevne sider, med halvanden linjeafstand.
 • Sidetal på hver side.
 • Skrifttype; letlæselig skrift, som feks. Times New Roman eller Calibri brødtekst.
 • Dokumentation med udleverede, Overblik- og Registreringsskema for afholdelse af samtaler med eksterne klienter samt egen-terapisamtaler, skal være ajourført og også afleveret sammen med ovenstående. 
 • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i uddannelsen.
 • Den skriftelige opgave, afleveres personligt, i 2 eksemplarer samt sendes pr. mail. Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i.

Strukturopbygning ved mundtlig eksamen:

Eksamen foregår under afslappende forhold og forløber over 2 dage, hvor den studerende får eksamenstidspunkt, når eksamen nærmer sig. Den mundtlige eksamen vare ca. 1 time. Evaluering foretages med ekstern censor, og foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen. 

Struktur ved eksamensafholdelse:

 • 20 min samtale vedr. udarbejdet skriftlig opgave, med ekstern censor og uddannelsesleder.
 • 20 min. klientsamtale med en medstuderende fra holdet.
 • 15 min. samtale og refleksion  og endelig evaluering og afrunding af året.

NB: Eksamen vurderes ud fra et helhedssyn igennem hele uddannelsen, hvilket gør, at hvis den studerende har vist en generel egnethed så vil denne, på trods af en enkelt eksamenssituation i den mundtlige eksamen, stadig kunne godkendes, skulle denne, ikke klare den mundtlige eksamen, efter de generelle standarder.

Eksamen 3. årgang:

1. skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” og bevægelse med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang vil den studerende modtage i slutningen af året.

2. skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang til den studerende modtage i slutningen af året.

3. visning af videooptagelse med klientforløb, hvor der er fokus på den studerendes integration og tilegnelse af uddannelsesretningen.

Strukturopbygning ved skriftlig eksamen:

 • Den studerendes navn skal stå, øverst i opgaven.
 • Ialt vil den studerende skulle skrive omkring 10-12 maskinskrevne sider, med halvanden linjeafstand.
 • Sidetal på hver side.
 • Skrifttype; letlæselig skrift, som feks. Times New Roman eller Calibri brødtekst.
 • Dokumentation med udleverede, Overblik- og Registreringsskema for afholdelse af samtaler med eksterne klienter samt egen-terapisamtaler, skal være ajourført og også afleveret sammen med ovenstående. 
 • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i uddannelsen.
 • Den skriftelige opgave, afleveres personligt, i 2 eksemplarer samt sendes pr. mail.
 • Nærmere introduktion og beskrivelse hertil, vil den studerende blive indført i.

Strukturopbygning ved mundtlig eksamen:

Eksamen foregår under afslappende forhold og forløber over 2 dage, hvor den studerende får eksamenstidspunkt, når eksamen nærmer sig. Den mundtlige eksamen vare ca. 1 time. Evaluering foretages med ekstern censor, og foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

Struktur ved eksamensafholdelse:

 • 20 min samtale vedr. udarbejdet skriftlig opgave, med ekstern censor og uddannelsesleder.
 • 20 min. videoklip med ekstern klientsamtale og efterfølgende refleksion med uddannelsesleder og censor.
 • 20 min. samtale og refleksion igennem året og endelig evaluering af året.

Eksamen 4. årgang:

Den studerende melder sig til eksamen, efter samtale og evaluering, i samarbejde med uddannelsesleder. Der er ligeledes skriftlig og mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i personlig, faglig, teoretisk og praktisk udvikling og bevægelse, igennem de 4 år og der er fokus på den studerendes ”endelige” udfoldelse og forankring som; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

Eksamenopgaver:

1. skriftlig personlig udviklingsopgave, der åbner for den studerendes bevægelse igennem dennes “rejse” og bevægelse med sig selv. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang vil den studerende modtage i slutningen af året.

2. skriftlig opgave der har fokus på den studerendes faglige, teoretiske samt praktiske udvikling og bevægelse. Mere udførlig beskrivelse omkring opgavens udformning og omfang til den studerende modtage i slutningen af året.

3. visning af videooptagelse med klientforløb, hvor der er fokus på den studerendes integration og tilegnelse af uddannelsesretningen.

Strukturopbygning ved skriftlig eksamen:

 • Den studerendes navn skal stå, øverst i opgaven.
 • I alt mellem 12-14 maskinskrevne sider, med enkelt linjeafstand.
 • Sidetal på hver side.
 • Skrifttype; Letlæselig skrift, feks. Times New Roman eller Calibri brødtekst.
 • Dokumentation med udleverede, Overblik- og Registreringsskema for afholdelse af samtaler med eksterne klienter samt egen-terapisamtaler, skal være ajourført og også afleveret sammen med ovenstående.
 • Tidspunkt for opgaveaflevering, vil den studerende blive introduceret til, 9 måneder inde i den afsluttende uddannelse.
 • Den skriftelige opgave, afleveres personligt, i 2 eksemplarer.
 • Videoklip med ekstern klient.

Mundtlig eksamen:

Eksamen foregår under afslappende forhold og forløber over 2 dage. Den mundtlige eksamen vare ca. 1,5 time. Evaluering foretages med ekstern censor, og foregår ud fra en samlet helhedsvurdering samt deltagelse/fravær under uddannelsen.

Struktur ved eksamensafholdelse:

 • 25 min. samtale om videoforløb med klient.
 • 25 min samtale vedr. udarbejdet skriftlig opgave, med Ekstern Sensor og uddannelsesleder.
 • 25 min. samtale og refleksion samt endelig evaluering og afslutning på uddannelsen.

Uddannelsesbevis og Certificeringsbevis:

 • Ved godkendelse til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler, udsteder uddannelsesstedet et uddannelsesbevis.
 • Ved endelig godkendelse til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut, udsteder uddannelsesstedet et Certificeringsbevis.

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding