fbpx

Adresse: Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup:

Uddannelsesinstituttet er lokaliseret mellem Kolding og Vamdrup. Det ligger ca. 3 km. fra motorvejsnettet og er derfor let fremkommeligt. Kursuscentret har fine rammer, med alle moderne faciliteter, såsom stort køkken, stort fælles opholdsrum. Undervisningslokalerne er indrettet med alt moderne udstyr samt behagelig atmosfære. Udenoms arealerne er rolige og naturen indbyder til nærvær, fællesskaber og stilhed. Hvis den studerende kommer langvejs fra, er der flere muligheder for overnatning, som ikke ligger langt fra uddannelsesstedet. Flere af vores kursister overnatter, når de er under uddannelse, og derfor kan vi altid være behjælpelig med, at finde det rette sted.

 

Undervisere og medarbejdere:

Marlene Lind: Den daglige ledelse og udvikling, står Marlene Lind for og hun har ligeledes ansvaret med, at sikre en kvalitetsbevidst uddannelse der foregår på et højt fagligt niveau med fokus på den studerendes udvikling, herunder uddannelsesstedets, struktur, indhold, retningslinjer samt etiske sundhedsmæssige rammer. Marlene Lind har det overordnede ansvar for de studerendes personlige, faglige og praktiske udfoldelse, hvor hun fungere som vejleder, samtidig med at hun sammen med Kenneth Dahl, står for udførelsen af undervisningsmaterialer og kontinuerlig opbygning af uddannelsen.

Relevante uddannelsesretninger:

 • Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (MPF, FaDP)
 • Eksistentiel Coach
 • Meditationsinstruktør
 • Kommunikations-Coach
 • Speciale i Positive Psykologi
 • Uddannet Socialrådgiver
 • Marlene har sammenlagt over 20 års samtale og undervisningserfaring og er medforfatter til bogen; Din vej i job, med Positiv Psykologi.

 

Kenneth Dahl: Har det overordnede ansvar for driften af virksomheden, således at der føres en sund og kompetent uddannelsesinstitution. Kenneth har ligeledes det overordnede ansvar for teoretisk og faglig indhold samt videns-implementering i udførelsen af uddannelsen, således at den studerende får en grundig uddannelse. Kenneth, vil med sine uddannelsesretninger og mangeårige erfaringer med mennesker, organisationer, virksomheder, institutioner mv. indenfor stressarbejde, coaching og psykoterapi således også være hovedansvarlig for den studerendes tilegnelse og integrering heraf.

Relevante uddannelsesretninger:

 • Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk Psykoterapeut
 • TRE® provider 
 • Stressvejleder / Stresscoach v/ Psykiatrifonden
 • Meditationsinstruktør v/ Sandy Newbiggen
 • LifeCoach v/Sofia Manning
 • Uddannet Socialrådgiver
 • Kenneth Dahl har over 12 års samtale og undervisningserfaring og er medforfatter til bogen; Din vej i job, med Positiv Psykologi.

 

Anne Gommesen: Vil gennem uddannelsen være tilknyttet som ekstern underviser. Anne Gommesen er uddannet Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (MPF) og har også egen praksis. Hun er desuden uddannet politibetjent og fungerer lige nu, ved siden af egen praksis, i politiet som uddannelsesleder hos Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor hun varetager politielevers uddannelse. Anne vil med hendes særlige menneskekendskab og baggrundsviden indenfor Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi, samt viden omkring arbejdet i rummet mellem terapeut og klient forestå noget af undervisningen.

Relevante uddannelsesretninger:

 • Eksistentiel Dynamisk psykoterapeut
 • Eksistentiel Coach
 • Uddannelsesvejleder/praktikvejleder
 • Politibetjent

 

Tina Horsted Buch: Fungere som studievejleder og kan støtte studerende, igennem uddannelsestiden, hvis der er behov herfor. Dette kan feks. være vejledning vedr. orlov, sygdom, graviditet eller andre former for støtte i forhold til mulighed for gennemførelse af uddannelsen. Du vil, igennem uddannelsen, ligeledes møde Tina, som også er tilknyttet instituttet, som supervisor og medunderviser. Tina er uddannet Eksistentiel Stress-Coach og Positiv Psykologi Formidler samt er uddannet Eksistentiel Dynamisk og Fænomenologisk Psykoterapeut. Tina har i en lang årrække bla. arbejdet med mennesker, med forskellige former for misbrugsproblematikker og har ligeledes fungeret, som frivillig i forskellige organisationer. Tina har også egen psykoterapeutisk klinik.

 

Sarah Holm Henriksen: Fungerer, som It-ansvarlig, indenfor anvendelse af instituttets abonnementer, dokumenter, Powerpoints mv. Som studerende, får du adgang til, Microsoft 365 licens og heri licens til OneDrive. Sarah står for den daglige hjælp og støtte til alle vores studerende, i forhold til anvendelse heraf. Derudover vil du også møde Sarah, i løbet af uddannelsen, som underviser, og endvidere fungere Sarah også, som eksamensvejleder på årgang 4. Sarah er uddannet Eksistentiel Stress-Coach og Positiv Psykologi Formidler samt er uddannet Eksistentiel Dynamisk og Fænomenologisk Psykoterapeut. Derudover er Sarah uddannet, Cand.pæd i pædagogisk psykologi, og har stor erfaring i bla. skolevægring og problematisk skolefravær, og via hendes uddannelser, støtter og rådgiver hun institutter, familier samt børn og unge. Sarah har egen virksomhed, og heri bla. psykoterapeutisk klinik.

 

Jane Bendixen Bach: Arbejder til dagligt med IT og datasikkerhed samt lovgivningen. Jane er således ekspert i Datasikkerhedsloven og Journalopbevaring og gennem uddannelsen er Jane “bagmanden” indenfor undervisning og opdatering i dette område. Dette for, at sikre at den studerende, får indsigt og viden omkring sikkerhed med klientarbejde og hvordan denne skal forholde sig til lovgivningsbestemte forhold – klinisk praksis. 

 

Andre gæsteundervisere: Der vil løbene være gæsteundervisere, når dette anses for relevant i forhold til den studerendes integrering, særligt under videreuddannelsen til psykoterapeut, vil du møde flere undervisere. Det er uddannelsesstedets ansvar, at sikre en kvalitetsbevidst og udviklende sund implementering, af relevante gæsteundervisere.

 

Censorkorps: Der er flere censorer tilknyttet uddannelsen. Der stræbes efter, at skabe afslappende forhold, hvor der er plads til berigelse, refleksion og læring. Det vil altid være censorer, der har relevant baggrund indenfor uddannelsesretningen, og som også har grundig erfaring heri. 

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/oekonomi/