fbpx

Fysiske rammer & undervisere

VI MØDER DIG HER 

Adresse: Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup

Det er lokaliseret mellem Kolding og Vamdrup. Det ligger ca. 3 km. fra motorvejsnettet og er derfor let fremkommeligt. Kursuscentret har fine rammer, med alle moderne faciliteter, såsom stort køkken, stort fælles opholdsrum. Undervisningslokalerne er indrettet med alt moderne udstyr samt behagelig atmosfære. Udenoms arealerne er rolige og naturen indbyder til nærvær, fællesskaber og stilhed.

Mulighed for overnatning:

Hvis den studerende kommer langvejs fra, er der flere muligheder for overnatning, som ikke ligger langt fra uddannelsesstedet. Flere af vores kursister overnatter, når de er under uddannelse, og derfor kan vi altid være behjælpelig med, at finde det rette sted.

Uddannelsesstedets undervisere:

Marlene Lind: Den daglige ledelse og udvikling, står Marlene Lind for og hun har ligeledes ansvaret med, at sikre en kvalitetsbevidst uddannelse der foregår på et højt fagligt niveau med fokus på den studerendes udvikling, herunder uddannelsesstedets, struktur, indhold, retningslinjer samt etiske sundhedsmæssige rammer. Marlene Lind har det overordnede ansvar for de studerendes personlige, faglige og praktiske udfoldelse, hvor hun fungere som vejleder, samtidig med at hun sammen med Kenneth Dahl, står for udførelsen af undervisningsmaterialer og kontinuerlig opbygning af uddannelsen.

 • Relevante uddannelsesretninger:
 • Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (MPF, FaDP)
 • Eksistentiel Coach
 • Meditationsinstruktør
 • Kommunikations-Coach
 • Speciale i Positive Psykologi
 • Uddannet Socialrådgiver
 • Marlene har sammenlagt over 20 års samtale og undervisningserfaring og er medforfatter til bogen; Din vej i job, med Positiv Psykologi.

Kenneth Dahl: Har det overordnede ansvar for driften af virksomheden, således at der føres en sund og kompetent uddannelsesinstitution. Kenneth har ligeledes det overordnede ansvar for teoretisk og faglig indhold samt videns-implementering i udførelsen af uddannelsen, således at den studerende får en grundig uddannelse. Kenneth, vil med sine uddannelsesretninger og mangeårige erfaringer med mennesker, organisationer, virksomheder, institutioner mv. indenfor Stressarbejde og Coaching, således også være hovedansvarlig for den studerendes tilegnelse og integrering heraf.

 • Relevante uddannelsesretninger:
 • Psykoterapeut
 • Stresscoach – Meditationsinstruktør
 • Stressvejleder v/ Psykiatrifonden
 • Meditationsinstruktør v/ Sandy Newbiggen, med speciale i den Eksistentielle tilgang
 • LifeCoach v/Sofia Manning
 • Uddannet Socialrådgiver
 • Kenneth Dahl har over 10 års samtale og undervisningserfaring og er medforfatter til bogen; Din vej i job, med Positiv Psykologi.

Anne Gommesen: Vil gennem uddannelsen være tilknyttet som ekstern underviser. Anne Gommesen er selv uddannet Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (MPF) og har også egen praksis. Hun er desuden uddannet politibetjent og fungerer lige nu, ved siden af egen praksis, i politiet som uddannelsesleder hos Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor hun varetager politielevers uddannelse. Anne vil med hendes særlige menneskekendskab og baggrundsviden indenfor Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi, samt viden omkring arbejdet i rummet mellem terapeut og klient forestå en del af undervisningen.

Relevante uddannelsesretninger:

 • Eksistentiel Dynamisk psykoterapeut
 • Eksistentiel Coach
 • Uddannelsesvejleder/praktikvejleder
 • Politibetjent

Jane Bendixen Bach: Arbejder til daglig som IT supporter, indenfor kunde- og klient sikkerhed og data lovgivningen. Jane er således ekspert i Datasikkerhedsloven og Journalopbevaring og gennem uddannelsen er Jane “bagmanden” indenfor undervisning og opdatering i dette område. Dette for, at sikre at den studerende, får indsigt og viden omkring sikkerhed med klientarbejde og hvordan denne skal forholde sig til lovgivningsbestemte forhold. 

Mette Jensen: Vil, med hendes mange årige erfaringer som studie- og praktikvejleder, være tilknyttet uddannelsesstedet. Mette har siden 2007 fungeret som sådan og har derfor stor erfaring i, at støtte studerende, igennem uddannelsestiden. Dette kan feks. være vejledning vedr. orlov, sygdom, graviditet eller andre former for støtte i forhold til mulighed for gennemførelse af uddannelsen. Som uddannelsesleder vil Marlene Lind altid være en del af denne proces.

Andre gæsteundervisere: Der vil løbene være gæsteundervisere, når dette anses for relevant i forhold til den studerendes integrering, særligt under videreuddannelsen til psykoterapeut, vil du møde flere undervisere. Det er uddannelsesstedets ansvar, at sikre en kvalitetsbevidst og udviklende sund implementering, af relevante gæsteundervisere.

Censorkorps:

Der er flere censorer tilknyttet uddannelsen. Der stræbes efter, at skabe afslappende forhold, hvor der er plads til berigelse, refleksion og læring. Det vil altid være censorer, der har relevant baggrund indenfor uddannelsesretningen, og som også har grundig erfaring heri.

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/oekonomi/ 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk