fbpx

1. år uddanner du dig til: Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, herefter uddanner du dig videre til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

1. årgang:

 • 1. gang: fredag den 6.9.2024 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 7.9.2024 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 8.9.2024 kl. 9.00 – 15.00
 • 2. gang: fredag den 1.11.2024 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 2.11.2024 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 3.11.2024 kl. 9.00 – 15.00
 • 3. gang: fredag den 10.1.2025 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 11.1.2025 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 12.1.2025 kl. 9.00 – 15.00
 • 4. gang: fredag den 7.3.2025 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 8.3.2025 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 9.3.2025 kl. 9.00 – 15.00
 • 5. gang: fredag den 2.5.2025 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 3.5.2025 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 4.5.2025 kl. 9.00 – 15.00
 • 6. gang: fredag den 4.7.2025 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 5.7.2025 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 6.7.2025 kl. 9.00 – 15.00
 • 7. gang: Forberedelse, eksamen og certificering: Forberedelse fredag den 29.8.2025 kl. 16.00 – 20.00 og eksamen og certificering lørdag den 30.8.2025 og søndag den 31.8.2025, begge dage kl. 9.00 – 17.00

 

2. årgang:

 • 4 moduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmodul, med overnatning, weekendmodul
 • 5 online lektioner med supervisionskema, foregår onsdage eftermiddage
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evalueringssamtale
 • 2 dages eksamensafholdelse, weekendmoduler
 • 2 online opkoblinger pr. år med fokus på teoretisk forståelse, foregår hverdagsaftener
 • Udenfor uddannelsesmoduler: Egenterapi med fremmøde, under 2. 3. og 4. år, sammen med 4.årige uddannede psykoterapeuter 

 

3. årgang: 

 • 4 moduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmodul, med overnatning, weekendmodul 
 • 3 online moduler med tilhørende supervisionskema, foregår onsdage eftermiddage
 • 3 hverdagsmoduler med fysisk fremmøde, indeholder teoretisk og praktisk arbejde
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evalueringssamtale, eftermiddage
 • 2 dages eksamensafholdelse, weekendmoduler
 • 2 online opkoblinger pr. år med fokus på teoretisk forståelse, foregår hverdagsaftener
 • Udenfor uddannelsesmoduler: Egenterapi med fremmøde, under 2. 3. og 4. år, sammen med 4.årige uddannede psykoterapeuter  

 

4. årgang:

 • 1 modul med 10 timers obligatorisk afholdelse af klinikvejledning/klinikbehandling
 • 5. moduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 6 hverdagsmoduler, hen over året, med fysisk fremmøde, forekommer onsdage 
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evalueringssamtale, eftermiddage
 • 2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde
 • 2 online opkoblinger, med fokus på teoretisk forankring, foregår hverdagsaftener
 • Udenfor uddannelsesmoduler: Egenterapi med fremmøde, under 2. 3. og 4. år, sammen med 4.årige uddannede psykoterapeuter 

 

REG Registreret institut:

Vi er, som institut, Reg. registreret af, Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP). Tager du uddannelse hos et, REG psykoterapeutisk uddannelsesinstitut, vil du efter endt uddannelse og bestået eksamen, have mulighed, for at opnå retten til at benytte titlen, Registreret psykoterapeut, hvilket er en beskyttet titel, der administreres af FaDP, og som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Instituttet følger de krav og retningslinjer, for struktur, indhold, metoder, lektioner mv. i forhold til titlen, REG psykoterapeut hos; Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Du kan, som studerende anvende titlen, Reg. psykoterapeut studerende, hvis du vælger, at blive studiemedlem hos FaDP. 

 

Struktur udenfor moduler:

90 givet klientsamtaler: Igennem 4 år, som den studerende selv tilrettelægger. For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Begrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke.

90 timers egenterapi: Igennem 4 år, skal du ligeledes have egenterapisamtaler hos en uddannet 4. årig psykoterapeut. 50 egenterapisamtaler, som den studerende selv tilkøber og tilrettelægger. Minimum 40 timer, som forekommer udenfor fagmoduler, procesmoduler mv, under 2. 3. og 4. årgang, med 4 årige uddannede psykoterapeuter, som uddannelsesinstituttet har valgt, da de skal være uddannet indenfor den eksistentielle dynamiske og fænomenologiske retning samt have tilsvarende teoretiske og faglige ståsteder, for at studerende der går på uddannelsen, modtager psykoterapi, der svare ovens med deres kommende iboende definitionsprincipper og i øvrigt psykoterapeutiske virke.  Dette svare til, at den studerende sammenlagt har minimum 90 timers egentterapi, med 4. årige uddannede psykoterapeuter. 

90 timers supervision givet til medstuderende: Den studerende skal igennem den 4. årige uddannelse, give 90 timers supervision til medstuderende på uddannelsen. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes.

90 timers gruppetræninger: Igennem 4 år, skal den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

 

Modulindhold: Nedenstående skal ses, som områder vi kommer ind på i løbet af uddannelsen og at dette er overordnet og dermed ikke fyldestgørende for det uddannelsen indeholder. 

 • Psykoterapeutisk historie
 • Holistisk menneskesyn
 • Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi
 • Filosofi & Fænomenologisk filosofi
 • Eksistentiel fænomenologi
 • Elementer af psykodrama
 • Kropsarbejde og hjernen
 • Dynamisk psykoterapi
 • Relationsarbejde
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde
 • Dynamisk barndoms- og udviklingsterapi
 • Traumerarbejde
 • Mentalisering og psykoterapi
 • Psykopatologi – psykiske sygdomme og diagnoser
 • Meditationsredskaber
 • Humanistisk metode og tilgang
 • Klientcentreret terapi, herunder gestaltterapi
 • Oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang
 • Systemisk tænkning
 • Hermeneutik og bevægelse
 • Gruppeterapi og supervisorarbejde
 • Etik, etisk regelsæt
 • GDPR og klinisk praksis
 • Personlig, teoretisk, faglig lærings- og udviklingsarbejde
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde
 • Evalueringer i samråd med den studerende
 • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke
 • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen
 • Under uddannelsen gives der supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager øveterapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp