Mødetider, struktur & modulindhold, EDFP

Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om

Mødetider og struktur samt indhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

 1. års mødestider og struktur, er ud fra den 1. årige uddannelse til Eksistentiel Stress – Coach & Positiv psykologi Formilder

1. år – mødestider, hvor du starter med, at uddanne dig til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi formilder, herefter uddanner du dig videre til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut: (læs længere nede på siden, omkring mødetider, struktur og indhold)

8 undervisningsmoduler med fremmøde, i alt 16 dage, som foregår fredag Kl. 16.00 – 20.00 & lørdag kl. 9.00 – 17.00:

 • 1. gang vi mødes; dato den 28.6. – 29.6.2019
 • 2. gang vi mødes; dato den 23.8. – 24.8.2019
 • 3. gang vi mødes; dato den 4.10. – 5.10.2019
 • 4. gang vi mødes; dato den 29.11. – 30.11.2019
 • 5. gang vi mødes; dato den 24.1. – 25.1.2020
 • 6. gang vi mødes; dato den 28.2. – 29.2.2020
 • 7. gang vi mødes; dato den 27.3. – 28.3.2020
 • 8. gang vi mødes; dato den 16.5. – 17.5.2020

5 Online supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 10 timer, som foregår onsdag kl. 17.00 – 19.00:

 • 1. gang vi mødes online; dato den 3.7.2019
 • 2. gang vi mødes online; dato den 11.9.2019
 • 3. gang vi mødes online; dato den 6.11.2019
 • 4. gang vi mødes online; dato den 8.2.2020
 • 5. gang vi mødes online; dato den 29.4.2020

2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde, i alt 2 dage, som foregår lørdag kl. 9.00 – 17.00 & søndag kl. 9.00 – 17.00: 

 • dato den 27.6. – 28.6.2020

1. års lektioner og struktur

 • 106 lektioner, herunder bla:
 • Lektioner i teoretisk forståelse, metode, faglig viden, personlig og praktisk udvikling og udfoldelse.
 • Strategiplan med bla. undervisning i datalovgivning, oplysningspligt.
 • Metode og undervisning i forhold til kontraindikationer, kritisk potentiale, god klinisk praksis, etisk stillingtagen til egen praksis og egne evner.
 • Meditationsformen; Mind-calm, som gennemgående redskab, under uddannelsen.
 • Forberedelse til skriftlig og mundtlig eksamen samt den endelige mundtlige eksamen.

10 timers deltagelse:

 •  I supervisionsgruppe, som foregår via onlinemoduler.

Egentid/selvarbejde mellem undervisningsmodulerne:

 • 6 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
 • 10 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start.

Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. 

Hjælperedskaber til samtaler/klientafholdelse:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende få udleveret ved påbegyndelse af uddannelsen. Dette bruges for, at den studerende kan dygtiggøre samt evaluere sig selv, således at den studerende bliver helt klar og tydelig på, hvad det er denne støtter klienten, fagligt og professionelt med.
 • Overblik & Registreringsskema, over samtaler, vil den studerende ligeledes få udleveret, i starten af uddannelsen. Denne bruges til, at registrere samtaler med. Det er især vigtigt, hvis den studerende vælger, at tage overbygningen og læse til psykoterapeut.

1. års overordnet modulindhold

 

Modul 1:

 • Introduktion til uddannelsen.
 • Tavshedspligt og fortrolighed.
 • Personlig Udvikling.
 • Positiv Psykologi.
 • Positiv Psykologi & Formidling.
 • Stress – Coach.
 • Indføring i den Eksistentielle tilgang.
 • Meditationstilgang; ”Mind Calm.
 • Samtaleteknikker.
 • Kort introduktion til VIA Styrketesten.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 2:

 • Trivsel.
 • 3 kernetræk ved trivsel.
 • PERMA model.
 • VIA Styrketesten.
 • Fænomenologi og klientsamtaler.
 • Metode/teknikker og redskaber. bla. Introduktion til hvordan Stress-Coaches kan anvende Mind-Calm ved at åbne for fænomenologisk undersøgelsesmetode.
 • 4 årsager til et travlt og stresset sind.
 • Definition på Stress, kortvarig og langvarig stress samt ”grader af stress”.
 • Når Stress kobles sammen med Coaching.
 • Coaching med stressramte mennesker.
 • Kontrainduktioner for hvornår Stress-coaches kan anvendes og omvendt ikke må coache.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 3:

 • Mere viden om Stress.
 • 4S – Stress modellen.
 • Stressorer.
 • Strategier.
 • Styrker.
 • Specialist.
 • Mistrivsel og trivsel – belastningshjulet.
 • Værdiarbejde.
 • Samtaleteknikker.
 • Den Eksistentielle tilgang.
 • Viden om datasikkerhedsloven, journalføring og opbevaring mv.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 4:

 • Værdiarbejde koblet på trivsel.
 • Indføring i Positiv Psykologi – lykke-, Flow- og floursing.
 • Optimisme/pessimisme.
 • Spotte og forebygge Stress.
 • Den eksistentielle tilgang.
 • Samtaleteknikker.
 • Handlingsplan hvis kritisk potentiale opstår i samtalen.
 • På dette modul vil uddannelsesstedet skønne, i samråd med den enkelte studerende, om der kan opstartes samtaler med eksterne øveklienter.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 5:

 • Motivation.
 • Resiliens.
 • Livskraft.
 • Gennemgåelse af samtaleteknikker.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Mening/meningsløshed.
 • Stress-Coaching.
 • Klientarbejde.
 • Midtvejsevaluering med den studerende, aftales nærmere.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 6:

 • Sundhedsperspektiv.
 • Formidling af Positiv Psykologi til individ, grupper, organisationer, virksomheder, institutioner mv.
 • Viden om Sundheds- og behandlersystemet.
 • Arbejdsmiljø.
 • Arbejdsglæde.
 • Arbejdsrelateret Stress.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 7:

 • Hjernen.
 • Kroppen.
 • Stressudløsere.
 • Når Stress rammer.
 • Vaner, mønstre og velkendte stier.
 • Vedholdenhed som styrke.
 • Eksistentiel Stress-Coach.
 • Opfølgning på uddannelsesforløb med eksterne klienter samt Selv-evalueringsskema.
 • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Modul 8:

 • Opfølgning på uddannelsen, gennemgåelse af alle modulerne.
 • Personlig udfoldelse.
 • Faglig udfoldelse.
 • Teoretisk udfoldelse.
 • Praktisk udfoldelse.
 • Afklaring af klientforløb, Selvevaluerings-skema og selvrefleksionsforløb.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Skriftelig opgave afklaring.
 • Mundtlig eksamensafklaring.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Eksamensafholdelse: 

Der afholdes eksamen, som foregår under afslappende forhold. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling. (læs mere om eksamen under den 1. årige uddannelse)

 

2. og 3. år, overordnet mødetider og modulindhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

NB: datoer frigives i god tid, for den studerendes planlægning, igennem uddannelsen til psykoterapeut. 

 • 5 undervisningsmoduler, med fremmøde i alt 10 dage 
 • 2 Procesmoduler, med fremmøde, i alt 6 dage, med overnatning
 • 5 Supervisionsmoduler, med fremmøde, i alt 5 dage 
 • 1. gang afholdes der oblikatorisk midtvejsevaluering, som aftales nærmere med den studerende
 • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, med fremmøde, i alt 2 dage

4. år, overordnet mødetider og modulindhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

NB: datoer frigives i god tid, for den studerendes planlægning, igennem uddannelsen til psykoterapeut.

 • 4 undervisningsmoduler med fremmøde i alt 8 dage 
 • 2 Procesmoduler med fremmøde, i alt 6 dage, med overnatning 
 • 7 Supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 7 dage
 • 1. gang afholdes der oblikatorisk midtvejsevaluering
 • 2 dages afsluttende eksamensafholdelse, med fremmøde, i alt 2 dage. (eksamensafholdelse vare ca. 1 time)

Uddannelsens krav og struktur med overbygningen til den 4 årige uddannelse til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

Den studerende vil som minimum modtage 1066 lektioner, som er fordelt henover 4 års uddannelse. Krav til indhold, følger; Foreningen af Danske Psykoterapeuter, da kravet til optagelse, er rangeret højere end Dansk Psykoterapeutforening. Vi vil sikre den studerende bedst muligt, således at du får en uddannelse på højt fagligt og professionel niveau. Det er altid brancheforeningernes vurdering, om de vil optage dig efterfølgende, som psykoterapeut.

 

 

Lektioner og timer, med overbygningen til psykoterapeut, fordelt på alle 4 år

 

Den studerende skal have 90 egenterapi-samtaler:

Vores uddannelse er på et højt fagligt, professionelt, teoretisk og personligt niveau. Derfor arbejder vi ud fra, personlig udvikling, da det er nødvendigt, at du arbejder med dig selv, for at du kan varetage dette særlige erhverv, hvor du bliver i stand til, at hjælpe andre mennesker, bedst muligt. Der er til dels indlagt egenterapi igennem uddannelsen. Den studerende kan ligeledes dække nogle af omkostningerne gennem samtaler med øveklienter, hvis denne afholder klientsamtaler mod betaling, i studietiden.

Den studerende skal give 90 klientsamtaler:

For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Bebrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke.

 

Supervision givet til medstuderende:

Den studerende skal igennem uddannelsen, bruge 90 timer på at give supervision til medstuderende på uddannelsen.

 

Træningsgrupper:

Ud over træning i undervisningsmodulerne samt procesmodulerne vil den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Gennemgående skal den studerende have sammenlagt 90 timer. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes med hinanden. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

 

 Hjælperedskaber til afholdelse af samtaler:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende, få udleveret ved studiestart, som bruges igennem hele uddannelsen. Dette anvendes som støtteredskab, til den studerende, i forhold til at integrere og udvikle sine evner indenfor det psykoterapeutiske felt, således at den studerende kan blive helt klar og tydelig på, sin bidragelse, fagligt og professionelt, i samtaler med klienter.
 • Overblik- & registreringsskema, vil den studerende ligeledes, få udleveret ved studiestart, der støtter den studerende i at have overblik samt registrere samtaler med.

2. og 3. samt 4. års overordnet modulindhold

 

2. årgang med modulindhold:

 • Opstart og introduktion til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi.
 • Tavshedspligt og fortrolighed.
 • Viden om dataloven, sundhedsloven, journalføring mv.
 • Viden og stillingtagen til egen etik & moral.
 • Mere indgående viden om den Eksistentielle tilgang.
 • Den eksistentielle tilgang og psykoterapi.
 • Psykoterapiens historie.
 • Hvad er psykoterapi.
 • Dynamisk psykoterapi.
 • Filosofi & Fænomenologisk filosofi.
 • Eksistentiel fænomenologi.
 • Fænomenologi og grundprincipper.
 • Holistisk menneskesyn – helhedssyn.
 • Bevidst nærvær.
 • Psykoterapeutisk viden med fokus på egen proces og udvikling.
 • Terapirummet.
 • Meditationsredskaber.
 • Viden om humanistisk metode.
 • Viden om hermeneutik.
 • Viden om klientcentreret terapi.
 • Værdiarbejde.
 • Kritisk potentiale & Kontrainduktioner.
 • Motiverende samtaler.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

3. årgang med modulindhold:

 • Den studerende føres endnu længere ind i den Eksistentielle tilgang, med fokus på udfoldelse af fænomenologi.
 • Kropsarbejde.
 • Dynamisk psykoterapi.
 • Relationsarbejde.
 • Stoleterapi, som terapeutisk redskab.
 • Viden om andre terapiretninger, med gæstelære.
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde.
 • Kritisk potentiale, kontrainduktioner.
 • Viden om psykoterapeutisk praksis og andre professionelle udøvere, herunder psykologer, psykiatere, læger mv.
 • Udviklingsterapi.
 • Viden om Traumer/udviklingstraumer.
 • Følelsesmæssig intelligens.
 • Bevidst nærvær.
 • Social Intelligens.
 • Positive emotioner.
 • Spejlbilleder/neuroner.
 • Hjernen og det tillærte.
 • Introduktion til hvordan meditationsformen; Mind-Calmkan anvendes, som en fænomenologisk undersøgelsesmetode.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

4. årgang med modulindhold:

 • Endnu mere fokus på praktisk udfoldelse med klientarbejde.
 • Fokus på Integrering og tilegnelse til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.
 • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke.
 • Udfoldelse af den Eksistentielle og fænomenologiske tilgang, med fokus på bevidstnærvær, valg, ansvar, frihed – og hvordan der via accept af det nuværende oplevede liv, kan være afsæt til øgning af trivsel, det at opleve sig velbefindende i livet.
 • Viljen som drivkraft.
 • Meditationsformen; Mind-Calm.
 • Holistisk menneskesyn – helhedssyn.
 • Den studerendes personlige, faglige, teoretisk, praktiske udfoldelse, som psykoterapeut.
 • Udvikling fra påbegyndt uddannelse til afsluttende uddannelse – med fokus på fænomenologisk undersøgelse, humanistisk metode og hermeneutisk bevægelse.
 • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Forberedelse til afsluttende eksamen – skriftelig og mundtlig.
 • Eksamensafholdelse.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med, at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Er der noget du gerne vil have uddybet, kan du kontakte uddannelsesleder Marlene Lind på tlf. 22425461

 Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp/ 

 

 

 

 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding