fbpx

 

Mødetider, struktur & modulindhold

Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om

NB: 1. år påbegynder du, at uddanne dig til:

 

Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, herefter uddanner du dig videre til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

1. årgang:

 • 1. gang: fredag den 9.9.2022 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 10.9.2022 kl. 9.00 – 16.00 – søndag den 11.9.2022  den kl. 9.00 – 15.00.
 • 2. gang: fredag den 4.11.2022 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 5.11.2022 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 6.11. 2022 kl. 9.00 – 15.00
 • 3. gang: fredag den 13.1.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 14.1.2023  kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 15.1.2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 4. gang: fredag den 10.3.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 11.3.2023 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 12.3.2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 5. gang: fredag den 12.5.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 13.5.2023 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 14.5. 2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 6. gang: fredag den 30.6.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 1.7.2023  kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 2.7.2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 7. gang: Certificering og Eksamen: lørdag den 2.9.2023 og søndag den 3.9.2023 kl. 9.00 – 15.00. Den studerende er til eksamen 1 time, enten lørdag eller søndag.

Online supervisionsmoduler: 

   • 1. online møde; dato den 12.10.2022 kl. 16.00 – 18.00
   • 2. online møde; dato den 30.11.2022 kl. 16.00 – 18.00
   • 3. online møde; dato den 22.2.2023 kl. 16.00 – 18.00
   • 4. online møde; dato den 12.4.2023 kl. 16.00 – 18.00
   • 5. online møde; dato den 7.6.2023 kl. 16.00 – 18.00
   • 6. online møde; dato den 16.8.2023 kl. 16.00 – 18.00

Selvarbejde mellem undervisningsmoduler:

 • 6 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
 • 6 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start. 
 • NB: Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, hos psykoterapeut der er godkendt hos Foreningen af Danske Psykoterapeuter eller hos en godkendt psykoterapeut MPF  i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere. 

Eksamensafholdelse, i alt 2 dage:

 

 • Den studerende er til eksamen, enten lørdag eller søndag, og eksamen har en varighed af ca. en time.

 • Der afholdes eksamen. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling.

2. år mødetider og selvstruktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter. Her er du sammen med 3. årgang.
 • Supervisionsmoduler foregår ved online opkobling. Du kobler op hjemmefra.
 • Der vil ligeledes være et procesmodul pr. årgang, med overnatning fredag, lørdag og søndag. her er du sammen med 3. årgang. 

 • 5 fagmoduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmoduler, med overnatning, weekendmodul
 • 5 online supervisionsmoduler, foregår onsdage eller torsdage 
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering
 • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, weekendmoduler
 • 30 timers gruppetræning – selvstruktur
 • 2 online opkoblinger pr. år med fokus på teoretisk forståelse, foregår hverdagsaftener

3. år mødetider og selvsstruktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter. Her er du sammen med 2. årgang.
 • Supervisionsmoduler foregår både ved online supervisioner og ved fysisk fremmøde.
 • Der vil ligeledes være et procesmodul pr. årgang, med overnatning fredag, lørdag og søndag.
 • 5 fagmoduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmoduler, med overnatning, weekendmodul 
 • 3 online supervisionsmoduler, foregår enten onsdage eller torsdage 
 • 3 Supervisionsmoduler med fremmøde
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering
 • 2 dages eksamensafholdelse, weekendmoduler
 • 30 timers gruppetræning, selvstruktur
 • 2 online opkoblinger pr. år med fokus på teoretisk forståelse, foregår hverdagsaftener

4. år mødetider og selvstruktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter.
 • Supervisionsmoduler foregår kun ved fysisk fremmøde.

 

 • 6 fagmoduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 6 Supervisionsmoduler, fremmøde
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering
 • 2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde
 • 30 timers gruppetræning
 • 2 online opkoblinger, med fokus på teoretisk forankring, foregår hverdagsaftener

Uddannelsens krav og struktur

Den studerende vil som minimum modtage 1066 lektioner fordelt henover 4 års uddannelse. Krav til indhold, følger; Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Vi vil sikre den studerende bedst muligt, således at du får en uddannelse på højt fagligt og professionel niveau. Det er altid brancheforeningernes vurdering, om de vil optage dig efterfølgende, som psykoterapeut.

 

Psykoterapeutuddannelsen igennem 4 år:

90 egenterapisamtaler, hvoraf 50 foregår ved egenterapi og herunder egenbetaling: Uddannelsen er på et højt fagligt, professionelt, teoretisk og personligt niveau. Derfor arbejder vi ud fra personlig udvikling, da det er nødvendigt, at du arbejder med dig selv, for at du kan varetage dette særlige erhverv, hvor du bliver i stand til, at hjælpe andre mennesker, bedst muligt. Den studerende skal have 50 egenterapitimer hos ekstern psykoterapeut, igennem 4 år. Den studerende kan ligeledes dække nogle af omkostningerne gennem samtaler med øveklienter, hvis denne afholder klientsamtaler mod betaling, i studietiden. Forvent mellem 500- 700 kr. for egenterapisamtaler.

90 givet klientsamtaler: For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Bebrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke. Klientsamtaler foregår både på fagmoduler og mellem fagmodulerne.

Supervision givet til medstuderende: Den studerende skal igennem uddannelsen, bruge 90 timer på at give supervision til medstuderende på uddannelsen.

Træningsgrupper: Ud over træning i undervisningsmodulerne samt procesmodulerne vil den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Gennemgående skal den studerende have sammenlagt 90 timer. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes med hinanden. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

Hjælperedskaber til afholdelse af samtaler

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende, få udleveret ved studiestart, som bruges igennem hele uddannelsen. Dette anvendes som støtteredskab, til den studerende, i forhold til at integrere og udvikle sine evner indenfor det psykoterapeutiske felt, således at den studerende kan blive helt klar og tydelig på, sin bidragelse, fagligt og professionelt, i samtaler med klienter.
 • Overblik- & registreringsskema, vil den studerende ligeledes, få udleveret ved studiestart, der støtter den studerende i at have overblik samt registrere samtaler med.

Modulindhold under uddannelserne :

Nedenstående kan ændres, udvikles og forandres, da vi altid er i bevægelse og udvikling. Derfor skal nedenstående ses som områder vi kommer ind på i løbet af uddannelsen og at dette er overordnet og dermed ikke fyldestgørende for det uddannelsen indeholder. 

Overordnet Modulindhold under psykoterapeutuddannelsen:

 • Psykoterapeutisk historie.
 • Holistisk menneskesyn.
 • Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi
 • Filosofi & Fænomenologisk filosofi.
 • Eksistentiel fænomenologi.
 • Oplevelses
 • Kropsarbejde og hjernen.
 • Dynamisk psykoterapi.
 • Relationsarbejde, herunder bla. individuelle- og gruppedynamikker.
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde.
 • Dynamisk Udviklingsterapi.
 • Viden om Traumer/udviklingstraumer.
 • Mentalisering og psykoterapi.
 • Psykopatologi – psykiske sygdomme og diagnoser.
 • Meditationsredskaber.
 • Humanistisk metode og tilgang.
 • Klientcentreret terapi, herunder gestaltterapi.
 • Oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang.
 • Hermeneutik og bevægelse.
 • Gruppeterapi og supervisorrolle.
 • Etik, etisk regelsæt.
 • GDPR og klinisk arbejde.
 • Personlig, teoretisk, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde.
 • Evalueringer i samråd med den studerende.
 • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke.
 • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen.
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
 • Under uddannelsen gives der supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Er der noget du gerne vil have uddybet, kan du kontakte uddannelsesleder Marlene Lind på tlf. 22425461

 Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp/