fbpx

 

Mødetider, struktur & modulindhold, EDFP

Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om 

NB: 1. års mødestider, starter du med, at uddanne dig til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, herefter uddanner du dig videre til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut: (læs længere nede på siden, omkring mødetider, struktur og indhold)

1. års mødetider og overordnet struktur

6 undervisningsmoduler med fremmøde, i alt 15 dage:

   • 1. gang: fredag den 25.10.2019 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 26.10.2019 kl. 9.00 – 16.00
   • 2. gang: fredag den 22.11.2019 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 23.11.2019 kl. 9.00 – 16.00
   • 3. gang: fredag den 17.1.2020 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 18.1.2020 kl. 9.00 – 16.00
   • 4. gang: fredag den 13.3.2020 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 14.3.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 15.3.2020 kl. 9.00 – 15.00
   • 5. gang: fredag den 22.5.2020 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 23.5.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 24.5.2020 kl. 9.00 – 15.00
   • 6. gang: fredag den 3.7.2020 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 4.7.2020 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 5.7.2020 kl. 9.00 – 15.00

5 online supervisionsmoduler med onlinemøde, i alt 12,5 timer, som foregår onsdag kl. 17.00 – 19.30:

   • 1. online møde; dato den 4.12.2019
   • 2. online møde; dato den 12.2.2020
   • 3. online møde; dato den 22.4.2020
   • 4. online møde; dato den 17.6.2020
   • 5. online møde; dato den 19.8.2020

1 eksamensafholdelse, med fremmøde, i alt 2 dage:

   • lørdag den 29.8.2020 og søndag den 30.8.2020 – begge dage kl. 9.00 – 17-00.
   • Den studerende er til eksamen, enten lørdag eller søndag, 1 time.

Hjælperedskaber til samtaler/klientafholdelse:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende få udleveret ved påbegyndelse af uddannelsen. Dette bruges for, at den studerende kan dygtiggøre samt evaluere sig selv, således at den studerende bliver helt klar og tydelig på, hvad det er denne støtter klienten, fagligt og professionelt med.
 • Overblik & Registreringsskema, over samtaler, vil den studerende ligeledes få udleveret, i starten af uddannelsen. Denne bruges til, at registrere samtaler med. Det er især vigtigt, hvis den studerende vælger, at tage overbygningen og læse til psykoterapeut.

1. års lektioner, timer og struktur:

 • 106 lektioner, herunder bla:
 • Lektioner i teoretisk forståelse, metode, faglig viden, personlig og praktisk udvikling og udfoldelse.
 • Strategiplan med bla. undervisning i datalovgivning, oplysningspligt.
 • Metode og undervisning i forhold til kontraindikationer, kritisk potentiale, god klinisk praksis, etisk stillingtagen til egen praksis og egne evner.
 • Meditationsformen; Mind-Calm, som gennemgående redskab, under uddannelsen.
 • Forberedelse til skriftlig og mundtlig eksamen samt den endelige mundtlige eksamen.

  Egentid/selvarbejde mellem undervisningsmodulerne:

  • 4 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
  • 8 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
  • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start.

  NB: Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, hos godkendt psykoterapeut MPF  i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere. 

  1. års overordnet modulindhold

  Modul 1:

  • Introduktion til uddannelsen.
  • Tavshedspligt og fortrolighed.
  • Personlig Udvikling.
  • Positiv Psykologi.
  • Positiv Psykologi & Formidling.
  • Stress – Coach.
  • Indføring i den Eksistentielle og Fænomenologiske tilgang.
  • Når Stress kobles sammen med Coaching.
  • Definition på Stress, kortvarig og langvarig stress samt ”grader af stress”.
  • Klientsamtaler.
  • Meditationstilgang; ”Mind Calm.
  • Viden om datasikkerhedsloven, journalføring og opbevaring mv.
  • Handlingsplan hvis kritisk potentiale opstår i samtalen.
  • Kontrainduktioner for hvornår Stress-coaches kan anvendes og omvendt ikke må coache.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  Modul 2:

  • VIA Styrketesten.
  • Mere viden om Stress.
  • 4S – Stress modellen.
  • Stressorer.
  • Strategier.
  • Styrker.
  • Specialist.
  • 4 årsager til et travlt og stresset sind.
  • Hjernen.
  • Kroppen.
  • Stressudløsere, når Stress rammer.
  • herunder metode/teknikker og redskaber.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  Modul 3:

  • Trivsel.
  • 3 kernetræk ved trivsel.
  • Mistrivsel og trivsel.
  • Belastningshjulet.
  • Positiv Psykologi og arbejdet med positive følelser, som ”løftestænger”.
  • Optimisme/pessimisme.
  • Accept og acceptmodel.
  • PERMA-model.
  • Fænomenologi og klientsamtaler.
  • Metode/teknikker og redskaber. bla. Introduktion til hvordan Stress-Coaches kan anvende Mind-Calm ved at åbne for fænomenologisk undersøgelsesmetode.
  • Kritisk potentiale.
  • På dette modul vil uddannelsesstedet skønne, i samråd med den enkelte studerende, om der kan opstartes samtaler med eksterne øveklienter.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  Modul 4:

  • Værdiarbejde koblet på trivsel.
  • Indføring i Positiv Psykologi – lykke-, Flow- og floursing.
  • Spotte og forebygge Stress.
  • Motivation.
  • Resiliens og Viljen
  • Livskraft og vedholdenhed som styrke.
  • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
  • Mening/meningsløshed.
  • Stress-Coaching.
  • Klientarbejde.
  • Midtvejsevaluering med den studerende, aftales nærmere.
  • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  Modul 5:

  • Sundhedsperspektiv.
  • Formidling af Positiv Psykologi til; individ, grupper, organisationer, virksomheder, institutioner mv.
  • Viden om Sundheds- og behandlersystemet.
  • Arbejdsmiljø.
  • Arbejdsglæde.
  • Arbejdsrelateret Stress.
  • Reguleringsarbejde og indflydelsesmodel.
  • Klientarbejde.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  6 modul:

  • Opsummering af moduler.
  • Klientarbejde.
  • Evaluering i samråd med de studerende.
  • Afklaring af klientforløb, Selvevaluerings-skema og selvrefleksionsforløb.
  • Skriftlig opgave afklaring.
  • Mundtlig eksamensafklaring.
  • Mind-Calm vil ligeledes indgå i modulet.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studerende giver og modtager Coaching samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning o samtaletræning.

  Eksamensafholdelse: 

  Der afholdes eksamen, som foregår under afslappende forhold. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling. (læs mere om eksamen under den 1. årige uddannelse)

   

  2. og 3. år, overordnet mødetider og modulindhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

  Kontakt os, for nærmere information vedr. mødedatoer.

  • 3 undervisningsmoduler, uden overnatning, fremmøde i alt 9 dage; fredag kl. 14.00 -19.00, lørdag kl. 9.00 – 16.00, søndag kl. 9.00 – 15.00
  • 2 Procesmoduler, med overnatning, fremmøde, i alt 6 dage; fredag kl. 16.00 – 20.00, lørdag kl. 9.00 – 18.00, søndag kl. 9.00 – 15.00.
  • 5 Supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 5 dage; onsdag fra kl. 9.00-16.00
  • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering; evaluering vil blive. afholdt midtvejs i året
  • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, med fremmøde, i alt 2 dage; lørdag og søndag, begge dage fra kl. 9.00 – 16.00

  4. år, overordnet mødetider og modulindhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

  Kontakt os, for nærmere information vedr. mødedatoer.

  • 3 undervisningsmoduler, uden overnatning, fremmøde i alt 9 dage; fredag kl. 14.00 -19.00, lørdag kl. 9.00 – 16.00, søndag kl. 9.00 – 15.00
  • 1 Procesmodul, med overnatning, fremmøde, i alt 3 dage; fredag kl. 16.00 – 20.00, lørdag kl. 9.00 – 18.00, søndag kl. 9.00 – 15.00
  • 8 Supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 8 dage; onsdage fra kl. 9.00-16.00
  • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering; evaluering vil blive. afholdt midtvejs i året
  • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, med fremmøde, i alt 2 dage; lørdag og søndag, begge dage fra kl. 9.00 – 16.00

  Uddannelsens krav og struktur med overbygningen til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

  Den studerende vil som minimum modtage 1066 lektioner, som er fordelt henover 4 års uddannelse. Krav til indhold, følger; Foreningen af Danske Psykoterapeuter, da kravet til optagelse, er rangeret højere end Dansk Psykoterapeutforening. Vi vil sikre den studerende bedst muligt, således at du får en uddannelse på højt fagligt og professionel niveau. Det er altid brancheforeningernes vurdering, om de vil optage dig efterfølgende, som psykoterapeut.

   

   

  Lektioner og timer, med overbygningen til psykoterapeut, fordelt på alle 4 år

   

  Den studerende skal have 90 egenterapi-samtaler:

  Vores uddannelse er på et højt fagligt, professionelt, teoretisk og personligt niveau. Derfor arbejder vi ud fra, personlig udvikling, da det er nødvendigt, at du arbejder med dig selv, for at du kan varetage dette særlige erhverv, hvor du bliver i stand til, at hjælpe andre mennesker, bedst muligt. Der er til dels indlagt egenterapi igennem uddannelsen. Den studerende kan ligeledes dække nogle af omkostningerne gennem samtaler med øveklienter, hvis denne afholder klientsamtaler mod betaling, i studietiden.

  Den studerende skal give 90 klientsamtaler:

  For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Bebrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke.

  Supervision givet til medstuderende:

  Den studerende skal igennem uddannelsen, bruge 90 timer på at give supervision til medstuderende på uddannelsen.

  Træningsgrupper:

  Ud over træning i undervisningsmodulerne samt procesmodulerne vil den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Gennemgående skal den studerende have sammenlagt 90 timer. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes med hinanden. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

   Hjælperedskaber til afholdelse af samtaler:

  • Selv-evalueringsskema, vil den studerende, få udleveret ved studiestart, som bruges igennem hele uddannelsen. Dette anvendes som støtteredskab, til den studerende, i forhold til at integrere og udvikle sine evner indenfor det psykoterapeutiske felt, således at den studerende kan blive helt klar og tydelig på, sin bidragelse, fagligt og professionelt, i samtaler med klienter.
  • Overblik- & registreringsskema, vil den studerende ligeledes, få udleveret ved studiestart, der støtter den studerende i at have overblik samt registrere samtaler med.

  2. og 3. samt 4. års overordnet modulindhold

   

  2. årgang bla. modulindhold:

  • Opstart og introduktion til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi.
  • Personlig, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
  • Mere indgående viden om den Eksistentielle tilgang.
  • Den eksistentielle tilgang og psykoterapi.
  • Psykoterapiens historie.
  • Hvad er psykoterapi
  • Filosofi & Fænomenologisk filosofi.
  • Eksistentiel fænomenologi.
  • Terapirummet.
  • Meditationsredskaber.
  • Viden om humanistisk metode.
  • Viden om hermeneutik
  • Evaluering i samråd med den studerende.
  • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  3. årgang med modulindhold:

  • Den studerende føres endnu længere ind i den Eksistentielle tilgang, med fokus på udfoldelse af fænomenologi.
  • Personlig, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
  • Kropsarbejde.
  • Dynamisk psykoterapi.
  • Relationsarbejde.
  • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde.
  • Udviklingsterapi.
  • Viden om Traumer/udviklingstraumer.
  • Introduktion til hvordan meditationsformen; Mind-Calm kan anvendes, som en fænomenologisk undersøgelsesmetode. Arbejdet med minder, udviklingstraumer og teknik hertil.
  • Evaluering i samråd med den studerende.
  • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  4. årgang med modulindhold:

  • Endnu mere fokus på praktisk udfoldelse med klientarbejde.
  • Fokus på Integrering og tilegnelse til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.
  • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke.
  • Fokus på fænomenologisk undersøgelse, humanistisk metode og hermeneutisk bevægelse.
  • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen.
  • Evaluering i samråd med den studerende.
  • Forberedelse til afsluttende eksamen – skriftlig og mundtlig.
  • Eksamensafholdelse.
  • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med, at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

  Er der noget du gerne vil have uddybet, kan du kontakte uddannelsesleder Marlene Lind på tlf. 22425461

   Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp/ 

   

   

  Marlene Lind

  Uddannelsesleder

  22 42 54 61
  marlene@lindogdahl.dk
  Skibdrætvej 9
  6000 Kolding

  Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om