fbpx

Mødetider, Struktur & Studieopbygning, EDFP

VIL DU MED 

1. år uddanner du dig til: Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, herefter uddanner du dig videre til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

1. årgang:

 • 1. gang: fredag den 8.9.2023 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 9.9.2023 kl. 9.00 – 17.00 – søndag den 10.9.2023  den kl. 9.00 – 15.00
 • 2. gang: fredag den 3.11.2023 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 4.11.2023 kl. 9.00 –17.00 samt søndag den 5.11. 2023 kl. 9.00 – 15.00
 • 3. gang: fredag den 12.1.2024 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 13.1.2024  kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 14.1.2024 kl. 9.00 – 15.00
 • 4. gang: fredag den 8.3.2024 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 9.3.2024 kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 10.3.2024 kl. 9.00 – 15.00
 • 5. gang: fredag den 3.5.2024 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 4.5.2024 kl. 9.00 –17.00 samt søndag den 5.5. 2024 kl. 9.00 – 15.00
 • 6. gang: fredag den 28.6.2024 kl. 16.00 – 20.00 og lørdag den 29.6.2024  kl. 9.00 – 17.00 samt søndag den 30.6.2024 kl. 9.00 – 15.00
 • 7. gang: Certificering og Eksamen: lørdag den 31.8.2024 og søndag den 1.9.2024, begge dage kl. 9.00 – 17.00

 

Online lektioner med supervisionsskema: 

 • 1. online møde; dato den 11.10.2023 kl. 16.00 – 19.00
 • 2. online møde; dato den 29.11.2023 kl. 16.00 – 19.00
 • 3. online møde; dato den 21.2.2024 kl. 16.00 – 19.00
 • 4. online møde; dato den 10.4.2024 kl. 16.00 – 19.00
 • 5. online møde; dato den 12.6.2024 kl. 16.00 – 19.00
 • 6. online møde; dato den 14.8.2024 kl. 16.00 – 19.00
 •  

 

Selvarbejde udenfor undervisningsmoduler:

 • 8 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
 • 6 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Den studerende skal give supervision til anden medstuderende 14 timer pr. år. Dette foregår ved interne klientsamtaler og eksterne klientsamtaler, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Mellem modulerne, skal du påregne, at bruge 30 timer, pr. år, sammen med din gruppe, på udleveret litteraturliste. Timerne fordeler gruppen selv. Derudover skal du afsætte tid til selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start.
 • Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere.

 

Eksamensafholdelse:

 • Den studerende er til eksamen, lørdag og søndag. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling.

 

Struktur på psykoterapeutuddannelsen

2. årgang:

 • 4 moduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmodul, med overnatning, weekendmodul
 • 5 online lektioner med supervisionskema, foregår onsdage eftermiddage
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evalueringssamtale
 • 2 dages eksamensafholdelse, weekendmoduler
 • 2 online opkoblinger pr. år med fokus på teoretisk forståelse, foregår hverdagsaftener

Udenfor uddannelsesmoduler: Egenterapi med fremmøde, under 2. 3. og 4. år, sammen med 4.årige uddannede psykoterapeuter 

 

3. årgang: 

 • 4 moduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmodul, med overnatning, weekendmodul 
 • 3 online moduler med tilhørende supervisionskema, foregår onsdage eftermiddage
 • 3 hverdagsmoduler med fysisk fremmøde, indeholder teoretisk og praktisk arbejde
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evalueringssamtale, eftermiddage
 • 2 dages eksamensafholdelse, weekendmoduler
 • 2 online opkoblinger pr. år med fokus på teoretisk forståelse, foregår hverdagsaftener

Udenfor uddannelsesmoduler: Egenterapi med fremmøde, under 2. 3. og 4. år, sammen med 4.årige uddannede psykoterapeuter  

 

4. årgang:

 • 1 modul med 10 timers obligatorisk afholdelse af klinikvejledning/klinikbehandling
 • 5. moduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 6 hverdagsmoduler, hen over ået, med fysisk fremmøde, forekommer onsdage 
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evalueringssamtale, eftermiddage
 • 2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde
 • 2 online opkoblinger, med fokus på teoretisk forankring, foregår hverdagsaftener

Udenfor uddannelsesmoduler: Egenterapi med fremmøde, under 2. 3. og 4. år, sammen med 4.årige uddannede psykoterapeuter 

 

Uddannelsens krav -REG institut:

Vi er, som institut, Reg. registreret af, Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP). Tager du uddannelse hos et, REG psykoterapeutisk uddannelsesinstitut, vil du efter endt uddannelse og eksamen, helt automatisk opnå retten til at benytte titlen, Registreret psykoterapeut, hvilket er en beskyttet titel, der administreres af FaDP, og som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Instituttet følger de krav og retningslinjer, for struktur, indhold, metoder, lektioner mv. i forhold til titlen, REG psykoterapeut hos; Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Du kan, som studerende anvende titlen, Registreret psykoterapeut studerende, og kan også vælge at blive studiemedlem hos FaDP. Vi vil sikre den studerende bedst muligt, således at du får en uddannelse på højt fagligt og professionel niveau. Udannelsesinstituttet er REG. Registreret hos Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

 

Krav og retningslinjer udenfor lektioner og moduler:

90 givet klientsamtaler: Igennem 4 år, som den studerende selv tilrettelægger. For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Begrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke.

90 timers egenterapi: Igennem 4 år, skal du ligeledes have egenterapisamtaler hos en uddannet 4. årig psykoterapeut. 50 egenterapisamtaler, som den studerende selv tilkøber og tilrettelægger. Minimum 40 timer, som forekommer udenfor fagmoduler, procesmoduler mv, under 2. 3. og 4. årgang, med 4 årige uddannede psykoterapeuter, som uddannelsesinstituttet har valgt, da de skal være uddannet indenfor den eksistentielle dynamiske og fænomenologiske retning samt have tilsvarende teoretiske og faglige ståsteder, for at studerende der går på uddannelsen, modtager psykoterapi, der svare ovens med deres kommende iboende definitionsprincipper og i øvrigt psykoterapeutiske virke.  Dette svare til, at den studerende sammenlagt har minimum 90 timers egentterapi, med 4. årige uddannede psykoterapeuter. 

90 timers supervision givet til medstuderende: Den studerende skal igennem den 4. årige uddannelse, give 90 timers supervision til medstuderende på uddannelsen. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes.

90 timers gruppetræninger: Igennem 4 år, skal den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

 

Modulindhold: Nedenstående skal ses, som områder vi kommer ind på i løbet af uddannelsen og at dette er overordnet og dermed ikke fyldestgørende for det uddannelsen indeholder. 

 • Psykoterapeutisk historie
 • Holistisk menneskesyn
 • Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi
 • Filosofi & Fænomenologisk filosofi
 • Eksistentiel fænomenologi
 • Elementer af psykodrama
 • Kropsarbejde og hjernen
 • Dynamisk psykoterapi
 • Relationsarbejde, herunder bla. individuelle- og gruppedynamikker
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde
 • Dynamisk Udviklingsterapi
 • Traumerarbejde
 • Mentalisering og psykoterapi
 • Psykopatologi – psykiske sygdomme og diagnoser
 • Meditationsredskaber
 • Humanistisk metode og tilgang
 • Klientcentreret terapi, herunder gestaltterapi
 • Oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang
 • Hermeneutik og bevægelse
 • Gruppeterapi og supervisorrolle
 • Etik, etisk regelsæt
 • GDPR og klinisk praksis
 • Personlig, teoretisk, faglig lærings- og udviklingsarbejde
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde
 • Evalueringer i samråd med den studerende
 • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke
 • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen
 • Under uddannelsen gives der supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning
 

Du er altid velkommen til, at kontakte Marlene Lind, for uddybelse af uddannelsens indhold, struktur mv. Vi er klar over, at det måske kan virke overvældende, så tøv ikke med at ringe til mig på tlf. 22425461

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp