fbpx

 

 

Mødetider, struktur & modulindhold, EDFP

Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om 

NB: 1. års mødestider, starter du med, at uddanne dig til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, herefter uddanner du dig videre til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

1. år mødetider og overordnet struktur

Fremmøde, i alt 20 dage:

   • 1. gang: fredag den 25.9.2020 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 26.9.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 27.9.2020 kl. 9.00 – 15.00
   • 2. gang: fredag den 6.11.2020 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 7.11.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 8.11.2020 kl. 9.00 – 15.00
   • 3. gang: fredag den 15.1.2021 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 16.1.2021 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 17.1.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 4. gang: fredag den 12.3.2021 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 13.3.2021 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 14.3.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 5. gang: fredag den 7.5.2021 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 8.5.2021 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 9.5.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • 6. gang: fredag den 2.7.2021 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 3.7.2021 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 4.7.2021 kl. 9.00 – 15.00
   • Certificering lørdag den 28.8.2021  kl. 9.00 – 15.00 – søndag den 29.8.2021 kl. 9.00 – 15.00. 

6 Online supervisionsmoduler med onlinemøde, i alt ca. 12 timer, som foregår onsdag kl. 17.00 – 19.00:

    • online møde; dato den 21.10.2020 
    • online møde; dato den 2.12.2020
    • online møde; dato den 24.2.2021
    • online møde; dato den 14.4.2021
    • onlinemøde; dato den 9.6.2021
    • onlinemøde; dato den 18.8.2021

Eksamensafholdelse, med fremmøde, i alt 2 dage:

   • Lørdag den 28.8.2021 og søndag den 29.8.2021 – begge dage kl. 9.00 – 15.00.
   • Den studerende er til eksamen, enten lørdag eller søndag, og eksamen har en varighed af en en time.

Hjælperedskaber til samtaler/klientafholdelse:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende få udleveret ved påbegyndelse af uddannelsen. Dette bruges for, at den studerende kan dygtiggøre samt evaluere sig selv, således at den studerende bliver helt klar og tydelig på, hvad det er denne støtter klienten, fagligt og professionelt med.
 • Overblik & Registreringsskema, over samtaler, vil den studerende ligeledes få udleveret, i starten af uddannelsen. Denne bruges til, at registrere samtaler med. Det er især vigtigt, hvis den studerende vælger, at tage overbygningen og læse til psykoterapeut.

  Egentid/selvarbejde mellem undervisningsmodulerne:

  • 6 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
  • 10 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
  • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start.

  NB: Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, hos psykoterapeut der er godkendt hos Foreningen af Danske Psykoterapeuter eller hos en godkendt psykoterapeut MPF  i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere. 

   Eksamensafholdelse: 

   Der afholdes eksamen, som foregår under afslappende forhold. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling. (læs mere om eksamen under den 1. årige uddannelse)

    

   2. og 3. år, overordnet mødetider og modulindhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

   Kontakt os, for nærmere information vedr. mødedatoer og tider, så vil vi fremsende dette til dig pr. mail.

   • 3 fagmoduler, uden overnatning, fremmøde i alt 9 dage; fredag kl. 15.00 -19.00, lørdag kl. 9.00 – 16.00, søndag kl. 9.00 – 15.00
   • 2 Procesmoduler, med overnatning, fremmøde, i alt 6 dage; fredag kl. 15.00 – 20.00, lørdag kl. 9.00 – 19.00, søndag kl. 9.00 – 15.00.
   • 4 Supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 4 dage; onsdage fra kl. 9.00-16.00
   • 4 online supervisionsmøder, ialt 4 onsdage; fra kl. 16.00 – 18.00
   • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering; evaluering vil blive. afholdt midtvejs i året
   • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, med fremmøde, i alt 2 dage; lørdag og søndag, begge dage fra kl. 9.00 – 16.00

   4. år, overordnet mødetider og modulindhold til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

   Kontakt os, for nærmere information vedr. mødedatoer og tider, så vil vi fremsende dette til dig pr. mail.

   • 3 undervisningsmoduler, uden overnatning, fremmøde i alt 9 dage; fredag kl. 14.00 -19.00, lørdag kl. 9.00 – 16.00, søndag kl. 9.00 – 15.00
   • 1 Procesmodul, med overnatning, fremmøde, i alt 3 dage; fredag kl. 16.00 – 20.00, lørdag kl. 9.00 – 18.00, søndag kl. 9.00 – 15.00
   • 6 Supervisionsmoduler med fremmøde, i alt 6 dage; onsdage fra kl. 9.00-16.00 
   • 4 Online Supervisionsmoduler, i alt 4 onsdage; fra kl. 16.00 – 18.00
   • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering; evaluering vil blive. afholdt midtvejs i året
   • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, med fremmøde, i alt 2 dage; lørdag og søndag, begge dage fra kl. 9.00 – 16.00

   Uddannelsens krav og struktur med overbygningen til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut

   Den studerende vil som minimum modtage 1007 lektioner samt minimum 320 timer, som ses i skemaet nedenunder, fordelt henover 4 års uddannelse. Krav til indhold, følger; Foreningen af Danske Psykoterapeuter, da kravet til optagelse, er rangeret højere end Dansk Psykoterapeutforening. Vi vil sikre den studerende bedst muligt, således at du får en uddannelse på højt fagligt og professionel niveau. Det er altid brancheforeningernes vurdering, om de vil optage dig efterfølgende, som psykoterapeut.

    

   Lektioner og timer, med overbygningen til psykoterapeut, fordelt på alle 4 år

   Den studerende skal have 90 egenterapi-samtaler i alt:

   Vores uddannelse er på et højt fagligt, professionelt, teoretisk og personligt niveau. Derfor arbejder vi ud fra, personlig udvikling, da det er nødvendigt, at du arbejder med dig selv, for at du kan varetage dette særlige erhverv, hvor du bliver i stand til, at hjælpe andre mennesker, bedst muligt.

   Den studerende skal have 50 egenterapitimer hos ekstern psykoterapeut, de resterende egenterapitimer foregår igennem uddannelsen. Den studerende kan ligeledes dække nogle af omkostningerne gennem samtaler med øveklienter, hvis denne afholder klientsamtaler mod betaling, i studietiden. 

   Den studerende skal give 90 klientsamtaler:

   For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Bebrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke.

   Supervision givet til medstuderende:

   Den studerende skal igennem uddannelsen, bruge 90 timer på at give supervision til medstuderende på uddannelsen.

   Træningsgrupper:

   Ud over træning i undervisningsmodulerne samt procesmodulerne vil den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Gennemgående skal den studerende have sammenlagt 90 timer. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes med hinanden. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

    Hjælperedskaber til afholdelse af samtaler:

   • Selv-evalueringsskema, vil den studerende, få udleveret ved studiestart, som bruges igennem hele uddannelsen. Dette anvendes som støtteredskab, til den studerende, i forhold til at integrere og udvikle sine evner indenfor det psykoterapeutiske felt, således at den studerende kan blive helt klar og tydelig på, sin bidragelse, fagligt og professionelt, i samtaler med klienter.
   • Overblik- & registreringsskema, vil den studerende ligeledes, få udleveret ved studiestart, der støtter den studerende i at have overblik samt registrere samtaler med.

   2. og 3. samt 4. års overordnet modulindhold

   2. årgang bla. modulindhold:

   • Opstart og introduktion til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi.
   • Personlig, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
   • Mere indgående viden om den Eksistentielle tilgang.
   • Den eksistentielle tilgang og psykoterapi.
   • Psykoterapiens historie.
   • Hvad er psykoterapi
   • Filosofi & Fænomenologisk filosofi.
   • Eksistentiel fænomenologi.
   • Terapirummet.
   • Meditationsredskaber.
   • Viden om humanistisk metode.
   • Viden om hermeneutik
   • Evaluering i samråd med den studerende.
   • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
   • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

   3. årgang med modulindhold:

   • Den studerende føres endnu længere ind i den Eksistentielle tilgang, med fokus på udfoldelse af fænomenologi.
   • Personlig, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
   • Kropsarbejde.
   • Dynamisk psykoterapi.
   • Relationsarbejde.
   • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde.
   • Udviklingsterapi.
   • Viden om Traumer/udviklingstraumer.
   • Introduktion til hvordan meditationsformen; Mind-Calm kan anvendes, som en fænomenologisk undersøgelsesmetode. Arbejdet med minder, udviklingstraumer og teknik hertil.
   • Evaluering i samråd med den studerende.
   • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
   • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

   4. årgang med modulindhold:

   • Endnu mere fokus på praktisk udfoldelse med klientarbejde.
   • Fokus på Integrering og tilegnelse til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.
   • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke.
   • Fokus på fænomenologisk undersøgelse, humanistisk metode og hermeneutisk bevægelse.
   • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen.
   • Evaluering i samråd med den studerende.
   • Forberedelse til afsluttende eksamen – skriftlig og mundtlig.
   • Eksamensafholdelse.
   • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med, at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

   Er der noget du gerne vil have uddybet, kan du kontakte uddannelsesleder Marlene Lind på tlf. 22425461

    Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp/ 

    

    

   Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om

   Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om

   Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om