fbpx

 

Mødetider, struktur & modulindhold

Hvis du vil, kan du skabe det, som du drømmer om

NB: 1. år påbegynder du, at uddanne dig til: Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, herefter uddanner du dig videre til: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.

1. år mødetider og struktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter.
 • Supervisionsmoduler foregår ved online opkobling, hvor du modtager supervision, uden at møde ved fysisk tilstedeværelse. Du kobler op hjemmefra.
 • 1. gang: fredag den 9.9 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 10.9 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 11.9.2022 kl. 9.00 – 15.00
 • De resterende datoer, for resten af året, indsættes efter nytår 2022
 •  2. gang: fredag den 5.11.2020 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 6.11.2020 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 7.11.2021 kl. 9.00 – 15.00
 • 3. gang: fredag den 14.1 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 15.1 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 16.1.2022 kl. 9.00 – 15.00
 • 4. gang: fredag den 11.3 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 12.3 kl. 9.00 – 16.00 samt søndag den 13.3.2022 kl. 9.00 – 15.00
 • 5. gang: fredag den 6.5 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 7.5 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 8.5.2022 kl. 9.00 – 15.00
 • 6. gang: fredag den 1.7 kl. 16.00 – 20.00 – lørdag den 2.7 kl. 9.00 –16.00 samt søndag den 3.7.2022 kl. 9.00 – 15.00
 • 7. gang: Eksamen og Certificering lørdag den 27.8  kl. 9.00 – 15.00 – søndag den 28.8.2022 kl. 9.00 – 15.00.

Online supervisioner:

 • online møde: dato den 1.12.2021 kl. 16.00 – 18.00
 • online møde: dato den 23.2.2022 kl. 16.00 – 18.00
 • online møde: dato den 6.4.2022 kl. 16.00 – 18.00
 • onlinemøde: dato den 8.6.2022 kl. 16.00 – 18.00
 • onlinemøde: dato den 17.8.2022 kl. 16.00 – 18.00
 • online møde: dato den 20.10.2021 kl. 16.00 – 18.00

Selvarbejde mellem undervisningsmoduler:

 • 6 timer med studerende fra holdet, hvor der det første halve år, øves med andre studerende på holdet. Dette aftales indbyrdes mellem de studerende, på holdet.
 • 6 timer hvor den studerende, det sidste halve år, har eksterne øveklienter, som den studerende selv tilrettelægger.
 • Mellem modulerne bruges der tid på studieteori, bla. udleveret litteraturliste samt selvrefleksion, herunder udfyldelse af Selv-evalueringsskema, som den studerende modtager ved uddannelsens start. 
 • NB: Hvis den studerende ønsker, at tage hele uddannelsen til psykoterapeut, skal den studerende også bruge tid på egenterapi, gennem det først år. Det anbefales at have 12 egenterapi-samtaler ved godkendt psykoterapeut. Har den studerende allerede egen-terapitimer, hos psykoterapeut der er godkendt hos Foreningen af Danske Psykoterapeuter eller hos en godkendt psykoterapeut MPF  i indeværende år, hvor denne påbegynder den 1 årige uddannelse, kan dette tillige gælde for egen-terapitimer. Kontakt uddannelsesstedet, for at drøfte dette nærmere. 

Eksamensafholdelse, i alt 2 dage:

 • Den studerende er til eksamen, enten lørdag eller søndag, og eksamen har en varighed af ca. en time.
 • Der afholdes eksamen. Der er fokus på den studerendes proces igennem uddannelsen samt berigelse og tilegnelse af faglighed, læring og personlig udvikling.

2. år mødetider og struktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter. Her er du sammen med 3. årgang.
 • Supervisionsmoduler foregår ved online opkobling. Du kobler op hjemmefra.
 • Der vil ligeledes være et procesmodul pr. årgang, med overnatning fredag, lørdag og søndag. her er du sammen med 3. årgang. 

 • 5 fagmoduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmoduler, med overnatning, weekendmodul
 • 5 online supervisionsmoduler, foregår onsdage eller torsdage 
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering
 • 2 dages eksamensafholdelse, ved hvert år, weekends
 • 30 timers gruppetræning

3. år mødetider og struktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter. Her er du sammen med 2. årgang.
 • Supervisionsmoduler foregår både ved online supervisioner og ved fysisk fremmøde.
 • Der vil ligeledes være et procesmodul pr. årgang, med overnatning fredag, lørdag og søndag.
 •  5 fagmoduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmoduler, med overnatning, weekendmodul 
 • 3 online supervisionsmoduler, foregår enten onsdage eller torsdage 
 • 4 Supervisionsmoduler med fremmøde
 • 1 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering
 • 2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde 
 • 30 timers gruppetræning

4. år mødetider og struktur:

 • Afholdelse af fagmoduler foregår hos vores uddannelsescenter.
 • Supervisionsmoduler foregår kun ved fysisk fremmøde.
 • Der vil ligeledes være et procesmodul pr. årgang, med overnatning fredag, lørdag og søndag.

 

 • 5 fagmoduler, uden overnatning, weekendmoduler
 • 1 Procesmodul, med overnatning, weekendmodul 
 • 6 Supervisionsmoduler med fremmøde
 • 2 gang, pr. år, afholdes der obligatorisk evaluering
 • 2 dages eksamensafholdelse, med fremmøde
 • 30 timers gruppetræning

Uddannelsens krav og struktur: Den studerende vil som minimum modtage 1066 lektioner fordelt henover 4 års uddannelse. Krav til indhold, følger; Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Vi vil sikre den studerende bedst muligt, således at du får en uddannelse på højt fagligt og professionel niveau. Det er altid brancheforeningernes vurdering, om de vil optage dig efterfølgende, som psykoterapeut.

 

Psykoterapeutuddannelsen igennem 4 år:

90 egenterapisamtaler, hvoraf 50 foregår ved egenterapi og herunder egenbetaling: Uddannelsen er på et højt fagligt, professionelt, teoretisk og personligt niveau. Derfor arbejder vi ud fra personlig udvikling, da det er nødvendigt, at du arbejder med dig selv, for at du kan varetage dette særlige erhverv, hvor du bliver i stand til, at hjælpe andre mennesker, bedst muligt. Den studerende skal have 50 egenterapitimer hos ekstern psykoterapeut, igennem 4 år. Den studerende kan ligeledes dække nogle af omkostningerne gennem samtaler med øveklienter, hvis denne afholder klientsamtaler mod betaling, i studietiden. Forvent mellem 500- 700 kr. for egenterapisamtaler.

90 givet klientsamtaler: For at den studerende kan integrere viden indenfor psykoterapeutisk referenceramme, er det nødvendigt at have klientsamtaler. Dette for, at den studerende bla. kan omdanne sin viden, læring og indsigt i terapirummet med klienter. Bebrebet; learning by doing, er en forudsætning for, at kunne træde ind i psykoterapeutisk virke. Klientsamtaler foregår både på fagmoduler og mellem fagmodulerne.

Supervision givet til medstuderende: Den studerende skal igennem uddannelsen, bruge 90 timer på at give supervision til medstuderende på uddannelsen.

Træningsgrupper: Ud over træning i undervisningsmodulerne samt procesmodulerne vil den studerende skulle bruge tid på at udvikle sig i træningsgrupper. Gennemgående skal den studerende have sammenlagt 90 timer. Dette tilrettelægger de studerende indbyrdes med hinanden. Uddannelsesstedet er behjælpelig med, at oprette træningsgrupper.

Hjælperedskaber til afholdelse af samtaler:

 • Selv-evalueringsskema, vil den studerende, få udleveret ved studiestart, som bruges igennem hele uddannelsen. Dette anvendes som støtteredskab, til den studerende, i forhold til at integrere og udvikle sine evner indenfor det psykoterapeutiske felt, således at den studerende kan blive helt klar og tydelig på, sin bidragelse, fagligt og professionelt, i samtaler med klienter.
 • Overblik- & registreringsskema, vil den studerende ligeledes, få udleveret ved studiestart, der støtter den studerende i at have overblik samt registrere samtaler med.

Modulindhold under uddannelserne :

Nedenstående kan ændres, udvikles og forandres, da vi altid er i bevægelse og udvikling. Derfor skal nedenstående ses som områder vi kommer ind på i løbet af uddannelsen og at dette er overordnet og dermed ikke fyldestgørende for det uddannelsen indeholder. 

2. år modulindhold:

 • Opstart og introduktion til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapi.
 • Personlig, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
 • Mere indgående viden om den Eksistentielle tilgang.
 • Den eksistentielle tilgang og psykoterapi.
 • Psykoterapiens historie.
 • Hvad er psykoterapi
 • Filosofi & Fænomenologisk filosofi.
 • Eksistentiel fænomenologi.
 • Terapirummet.
 • Meditationsredskaber.
 • Viden om humanistisk metode.
 • Viden om hermeneutik
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

3. år modulindhold:

 • Den studerende føres endnu længere ind i den Eksistentielle tilgang, med fokus på udfoldelse af fænomenologi.
 • Personlig, faglig lærings- og udviklingsarbejde.
 • Kropsarbejde.
 • Dynamisk psykoterapi.
 • Relationsarbejde.
 • Metoder, teorier redskaber, der kan anvendes som støtte til klientarbejde.
 • Udviklingsterapi.
 • Viden om Traumer/udviklingstraumer.
 • Introduktion til hvordan meditationsformen; Mind-Calm kan anvendes, som en fænomenologisk undersøgelsesmetode. Arbejdet med minder, udviklingstraumer og teknik hertil.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Eksamensforberedelse og afholdelse af eksamen.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

4. år modulindhold:

 • Endnu mere fokus på praktisk udfoldelse med klientarbejde.
 • Fokus på Integrering og tilegnelse til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut.
 • Den studerendes psykoterapeutiske referenceramme og virke.
 • Fokus på fænomenologisk undersøgelse, humanistisk metode og hermeneutisk bevægelse.
 • Forankring af psykoterapi og psykoterapeutverdenen.
 • Evaluering i samråd med den studerende.
 • Forberedelse til afsluttende eksamen – skriftlig og mundtlig.
 • Eksamensafholdelse.
 • Der gives supervision fra uddannelsesstedet samtidig med, at de studereende giver og modtager terapi samt supervision, herunder praktisk arbejde, gruppetræning og samtaletræning.

Er der noget du gerne vil have uddybet, kan du kontakte uddannelsesleder Marlene Lind på tlf. 22425461

 Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/uddannelsens-indhold-retning-metode-edfp/