fbpx

Formål med uddannelsen, EDFP

EN UDDANNELSE FOR LIVET

Overordnede formål:

Uddannelsesstedet arbejder grundlæggende ud fra, at skabe mere trivsel, glæde, livskraft, livsengagement samt selvbevidsthed, for her igennem at øge frihed og livsmening, for det enkelte menneske og omverdenen. Formålet med uddannelserne er endvidere, at den 1 årige uddannelse til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler, og den 3 årige uddannelse til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut – er at sikre et kvalitetsbevidst indhold, der både tager afsæt i personlig, faglig, teoretisk samt praktisk læring, udvikling og forankring.

Formålet med Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut:

Den studerende, skal med overbygningen til psykoterapeut, tilegne sig metoder, redskaber, teorier samt forankre psykologisk og psykoterapeutisk integrering igennem uddannelsen. Alle mennesker er forskellige, derfor vil udviklingspotentialet også vise sig i sit eget udviklingsforhold, heri lægges der vægt på, at de studerende kan være med, såvel egne samt omverdenens særlige udviklingsprocesser.

Formålet med overbygningen til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut er endvidere at implementere en professionel, etisk og moralsk tiltræden til, det særlige virke, at kunne støtte mennesker igennem samtaler, samt ud fra en bred udøvelse indenfor psykoterapeutisk virke.

Vision:

Er at medvirke til visdom og vækst, ved at omverdenen oplever hvad det vil sige, at leve et frit og åbent liv, ud fra mødet om at og opleve og mærke personligt lederskab igennem livskraft, livsengagement og meningsfuldhed. Samt at medvirke til, at udbrede psykisk-, fysisk-, relationel- og mental sundhed. 

Mission:

Grundlæggende, for vores uddannelser, er at støtte de studerende til, at kunne varetage den særlige funktion, det er, at arbejde med mennesker, ud fra et helhedssyn om, at møde det enkelte menneske, der hvor det befinder sig og tage udgangspunkt herfra.

Værdigrundlag: 

Uddannelsesstedet værdigrundlag og tilegnelsen til psykoterapeut, er baseret på et helhedsorienteret menneskesyn, med frihed til at leve et meningsfuldt og åbent liv. Psykoterapi kan støtte mennesker til at vokse, udvikle sig, og heri at styrke eget personlige lederskab, som bla. også skabes af positive emotioner og selvbilleder. Dette anses hos os, som værende en værdifuld referenceramme for psykoterapeutisk virke. Uddannelsens værdigrundlag er skabt ud fra at fremme helhedsorienteret sundhed, herunder værdier som: Åbenhed, Frihed, Ansvar, Valg, Respekt, Accept.

Menneskesyn:

Uddannelsesstedet arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, hvilket omfavner evnerne til, at opleve; det hele menneske; fremfor kun at se mennesket som enkeltdele. Det er således summen af alt, der tages i betragtning, ud fra en helhedsopfattelse, af de fænomener der opleves, i menneskets liv. Det enkelte menneske, er således en del af helheden og helheden er en del af mennesket og vi er, som sådan ikke optaget af ”rigtig og forkert”, eller at rangordne og forklare mennesket levede liv. Vi er optaget af, at alle mennesker grundlæggende er; hele mennesker, og vi møder, det der viser sig, som det er, og ser det ud fra det hele menneske.

Etik og moral:

Psykoterapeutstuderende og uddannede psykoterapeuter, skal arbejde ud fra etisk og moralsk stillingtagen, for at sikre professionel udøvelse i dette erhverv. Der arbejdes, ud fra at fremme klienters udvikling, herunder med personlig-, psykisk- og mental sundhed og derfor har uddannelsesstedet ansvar for, at den studerende tager aktiv stilling til, såvel egen udviklingsproces, som med klientarbejde. Det er, tillige enhver kommende psykoterapeuts opgave, at tilegne sig en etisk stillingtagen til sig selv og sin faglighed for moralsk, at vide hvornår denne kan anvendes og hvornår der skal henvises til anden professionel fagperson, såsom egen læge, psykolog eller psykiater.

Under uddannelsen vil etik og moral være gennemgående elementer, dette for, at sikre ansvarlighed, kvalitet samt en professionel tilgang, både under uddannelsen og efterfølgende, som uddannet og udøvende psykoterapeut. Etisk sædvane og ansvarlighed handler om, hvordan vi moralsk bør opføre os, og det er enhver psykoterapeuts opgave, at tage aktiv stilling til udførelsen af psykoterapeutisk virke.

Tavshedspligt:

Tavshedspligt er gældende for såvel undervisere, studerende samt øvrige medarbejdere. Fortrolighed, i det lukkede rum, er ligeledes gældende, hvilket betyder, at den samtale der har fundet sted, ikke bliver videregivet til andre, der ikke har deltaget i denne proces. I forbindelse med klientarbejde, har den studerende også tavshedspligt. Den studerende skal overholde lovgivning om journalopbevaring samt data og datasikkerhedsloven. Den studerende bliver undervist heri.

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/moedetider-struktur-modulindhold-edfp/

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk