fbpx

Handelsbetingelser

Handelsebetingelser

Din tillid – vores ansvar

 

Det skal være trygt at samarbejde med os.

Det er har altid været vigtigt for os, at vores studerende, klienter og samarbejdspartnere finder tryghed i at købe produkter, ydelser eller uddannelser  hos Lind & Dahl.

En tryghed der bygges på et fundament af, åbenhed omkring betingelser, ansvar udvist igennem håndtering af personlige oplysninger og tilpassede individuelle betalingsløsnigner.

Du kan læse vores handelsbetingelser herunder.

Ansøgning til uddannelse: Ansøgninger til Lind & Dahls uddannelser er gratis og uforpligtende.

Uddannelsesudbyderen: Uddannelsen du tilmelder dig udbydes af Lind & Dahl, Bakkedraget 34, 6040 Egtved, cvr. nr. 26420164, kenneth@lindogdahl.dk, tlf. 42 94 76 74.

Nærværende vilkår og accept af aftalen: Ved at indsende en tilmelding og efterfølgende udfylde, underskrive og indsende vores betalingsaftale via vores hjemmeside eller på mail ved tilmelding eller gentilmelding, indgår du en bindende aftale med os om køb af uddannelse og du accepterer at nærværende vilkår er gældende for købet.

Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du bestiller en uddannelse hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden du sidst bestilte et kursus hos os.

Fortrydelsesret: Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Lind & Dahl, Bakkedraget 34, 6040 Kolding, cvr. nr. 26420164, kenneth@lindogdahl.dk, tlf. 42 94 76 74 din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring – f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Tilmelding og bindende betaling: Endelig tilmedling og optagelse på alle årgange, sker efter at den studerende har tilbagesendt udfyldt betalingsaftale. For studerende på 2.-3. og 4. årgang vil der 60 dage inden opstart af hver årgang blive fremsendt betalingsaftale for det kommende år til udfyldelse. Efter gældende handelsbetingelser kan den studerende, hvis denne fortryder, 50 dage inden studiestart, få refundering af halvdelen af det samlede års uddannelse.

Tilmelding foretaget senere end 50 dage før uddannelsesopstart: Hvis du tilmelder dig en uddannelse senere end 50 dage før kursets opstart, vil der ikke ydes refundering ved en eventuel afmelding. Ligeledes er den studerende påbegyndt uddannelsen ydes der ikke refundering, selv om pågældende vælger at stoppe på uddannelsen. Der kan være særlige undtagelser, i forhold til betaling af ovenstående som f.eks. livstruende sygdom. Her kan orlov træde i kraft. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på næste årgang, såfremt dette er muligt for instituttet.

Vedr. prisændringer: Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen, dog naturligvis ikke for uddannelser som du allerede har tilmeldt dig via vores hjemmeside. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende studerende på uddannelserne minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesår.

Tidspunktet for kursets gennemførelse og aflysninger fra vores side: De planlagte datoer for uddannelsen opstart og gennemførelse vi oplyser på vores hjemmeside. Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Gennemførelsen af uddannelsen som du bestiller, er betinget af at der tilmeldes minimum 8 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at uddannelsen ikke skal gennemføres.

Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.

Rettigheder: Alle rettigheder til uddannelser tilhører Lind & Dahl. Ved køb opnåes udelukkende licens til at benytte den købte uddannelse som angive under den pågældende uddannelse.

Uddannelsesmaterialer og øvrige produkter må ikke uden aftale med Lind & Dahl kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l.

Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og del heraf. Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Lind & Dahl.

Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Lind & Dahl intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Lind & Dahl er ikke ansvarlige for handlinger udført af servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i uddannelesmaterialet. Uddannelsesmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende uddannelse.

Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Gennemførelsen af uddannelsen som du bestiller, er betinget af at der tilmeldes minimum 8 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at uddannelsen ikke skal gennemføres.

Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.

Databehandling: Lind & Dahl foretager registreingen af den studerendes personoplysninger med det ene formål at kunne optage den studerende på uddannelsen.

Personoplysninger registreres hos Lind & Dahl og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af den studerendes udtrykkelige samtykke, således at den studerende er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Kenneth Dahl & Marlene Lind har adgang til de oplysninger, der registreres om den studerende. Den dataansvarlige er Marlene Lind. Vi opbevarer ikke oplysningerne krypteret. Vi transmitterer ikke oplysningerne krypteret.

Oplysninger afgivet til Lind & Dahl vil ikke på nogen måde blive videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Lind & Dahl har den studerende altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Den studerende har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkomne.

Disse rettigheder har den studerende efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes via e-mail til kenneth@lindogdahl.dk

Logstatistik: Lind & Dahl bruger en logstatistik på lindogddahl.dk, hvilket betyder at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra hvor og hvornår websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere lindogdahl.dk.

Force Majeure: I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige uddannelser helt eller delvist, uden varsel kan flyttes fra fysiks afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier, og pandamier, borgerkrig, oprør, offenlige restriktioner, import-eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky-pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller ligende, som ikke burde eller kunne være forudset af Lind & Dahl på tidspunktet for salg af den pågældende uddannelse.