fbpx

Handelsbetingelser

Handelsebetingelser – Det skal være trygt at samarbejde med os:

Det har altid været vigtigt for os, at vores studerende, klienter og samarbejdspartnere finder tryghed i at købe produkter, ydelser eller uddannelser  hos Lind & Dahl. En tryghed der bygges på et fundament af, åbenhed omkring betingelser, ansvar udvist igennem håndtering af personlige oplysninger og tilpassede individuelle betalingsløsninger.

Du kan læse vores handelsbetingelser herunder:

Ansøgning til uddannelse: Ansøgninger til Lind & Dahls uddannelser er gratis og uforpligtende. Du er først meldt til uddannelsen, når vi har modtaget betalingsaftalen i underskrevet tilstand.

Tilmelding og bindende betaling: Endelig tilmelding og optagelse på vores uddannelser, sker efter at den studerende har tilbagesendt betalingsaftale. Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto. Studerende tilmelder sig for 1 år ad gangen og det er altid muligt at ændre på betalingsaftalen/raterne undervejs i din uddannelse.

Nærværende vilkår og accept af aftalen:  Når du har indgået en bindende aftale med os, om køb af uddannelse har du accepteret, at nærværende vilkår er gældende for købet. Ved afmelding af uddannelsen 50 hverdage, før uddannelsens startdato, opkræves 50% af uddannelsens pris. Afmelding senere end 50 hverdage, før uddannelsens startdato, opkræves hele uddannelsesprisen. Tilmelder du dig uddannelsen senere end 50 dage, før uddannelsesstart, vil der ikke kunne ydes refundering. Er du påbegyndt uddannelsen er ovenstående ligeledes gældende. Orlov kan, i samarbejde med instituttet, træde i kraft. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du bestiller en uddannelse hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden du sidst bestilte et kursus/uddannelse eller andet hos os.

Fortrydelsesret: Som forbruger har du i henhold til købeloven, som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret, fra købsdatoen, og heri 14 dage frem, hvor du kan fortryde dit køb. Efter de 14 dage, fra tilmeldningsdatoen, og hvor uddannelsen ikke er påbegyndt, kan du fortryde, at have tilmeldt dig. Hvis du fortryder skal dette meddeles skriftligt, til instituttets ledelse, kenneth@lindogdahl.dk, tlf. 42 94 76 74.

Betalingsform og muligheder for betaling af uddannelsen: Du vil, 30 dage inden opstart af uddannelsen, modtage et link til vores elektroniske betalingsløsning. Herunder vil du også modtage fakturerer der modsvarer den betalingsløsning, som du har valgt. Du betaler ikke, før du påbegynder måneden for uddannelsesstart.

Læs mere om dine muligheder for støtte til betaling af uddannelsen hos f.eks. din arbejdsgiver, kompetencefonden mv. på vores hjemmeside; https://lindogdahl.dk/oekonomi/

Uddannelsesudbyderen: Uddannelsen, du tilmelder dig, udbydes af Lind & Dahl, Bakkedraget 34, 6040 Egtved, cvr. nr. 26420164, kenneth@lindogdahl.dk, tlf. 42 94 76 74.

 Tilmelding under de forskellige uddannelses-årgange: Endelig tilmelding og optagelse på alle årgange, sker efter at den studerende har tilbagesendt udfyldt betalingsaftale. For studerende på 2.-3. og 4. årgang vil der 60 dage inden opstart af hver årgang blive fremsendt betalingsaftale, for det kommende år, til udfyldelse. Har den studerende tilmeldt sig, kan denne, efter gældende handelsbetingelser, hvis denne fortryder, 50 dage inden studiestart, få refundering af halvdelen af det samlede års uddannelse.

Vedr. prisændringer: Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen, dog naturligvis ikke for uddannelser, som du allerede har tilmeldt dig. Eventuelle prisstigninger vil ligeledes blive varslet for igangværende studerende på uddannelserne minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesår.

Tidspunktet for kurser/uddannelsers gennemførelse og aflysninger fra vores side: De planlagte datoer, for uddannelsen, har vi ret til at ændre på, i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Gennemførelsen af uddannelsen, som du bestiller, er betinget af, at der tilmeldes minimum 8 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte, at uddannelsen ikke skal igangsættes/gennemføres. Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

Fravær på uddannelsen: Den studerende må højest have 10% fravær. Der kan, med uddannelsesinstituttet, aftales hvordan fraværsprocenten kan nedbringes, hvis denne overstiger de tilladte 10%. Der er forskellige muligheder herfor, som aftales individuelt. Det er et krav for brancheforeningen, at instituttet registrerer fremmøde. Ved fravær på 10% og derudover ydes der ikke økonomisk kompensation, uanset årsagen dertil.

Rettigheder: Alle rettigheder, til uddannelser, tilhører Lind & Dahl. Ved køb opnåes udelukkende licens til at benytte den købte uddannelse, som angives under den pågældende uddannelse. Uddannelsesmaterialer og øvrige produkter, må ikke uden aftale med Lind & Dahl kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf. Ved direkte anvendelse heraf, må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Lind & Dahl. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Lind & Dahl intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information. Lind & Dahl er ikke ansvarlige for handlinger udført af servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i uddannelesmaterialet. Uddannelsesmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende uddannelse.

Databehandling: Lind & Dahl foretager registreringen af den studerendes personoplysninger med det formål, at kunne optage den studerende på uddannelsen. Personoplysninger registreres hos Lind & Dahl og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne. Når der indsamles personoplysninger, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af den studerendes udtrykkelige samtykke, således at den studerende er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Kenneth Dahl & Marlene Lind har adgang til de oplysninger, der registreres om den studerende. Den dataansvarlige er Marlene Lind. Vi opbevarer ikke oplysningerne krypteret. Vi transmitterer ikke oplysningerne krypteret. Oplysninger afgivet til Lind & Dahl vil ikke på nogen måde blive videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Lind & Dahl, har den studerende altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Den studerende har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkomne. Disse rettigheder har den studerende efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes via e-mail til kenneth@lindogdahl.dk

Log-statistik: Lind & Dahl bruger en logstatistik på hjemmesiden, lindogddahl.dk, hvilket betyder at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra hvor og hvornår websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere lindogdahl.dk.

Force Majeure: I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige uddannelser helt eller delvist, uden varsel kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer. Force majeure defineres her som krig, epidemier, og pandamier, borgerkrig, oprør, offenlige restriktioner, import-eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky-pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller ligende, som ikke burde eller kunne være forudset af Lind & Dahl på tidspunktet for salg af den pågældende uddannelse.