fbpx

Formål, indhold & tilgang til uddannelsen

Eksistentiel Stress-Coach og Positiv Psykologi Formidler

Vær den forandring, du ønsker at se i verden 

Uddannelsesstedets overordnede formål med uddannelsen til:

– Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler

Formålet er, at den studerende, igennem uddannelsen, tilegner sig den nyeste viden om stress og hvordan klienter igennem Stress-Coaching kan blive fri til at skabe det liv, som de drømmer om, via den eksistentielle tilgang og Positiv Psykologi. Når du tager en Stress-Coach uddannelse hos os, vil du ikke kun kunne tilbyde dig som Stress-Coach, men derimod kan du tilbyde Coaching til en bred klientskare.  Uddannelsen tager således sæt i at støtte mennesker til, at opnå balance, trivsel, frihed og livsmening, i såvel eget liv, som i arbejdslivet, organisationer, virksomheder, institutioner.

Der er brug for dig, der brænder for at støtte mennesker:

Stress er en alvorlig tilstand, som er et stødt stigende problem, både for det enkelte menneske og for samfundet. Der er over 600.000 stressramte mennesker i Danmark og tallet ser ud til, stadigt at vokse og der er derfor mere end brug for kompetente Eksistentielle Stress-Coaches, som også kan formidle Positiv Psykologi. Vores uddannelse er en gennemgribende, solid og professionel uddannelse, som sætter dig i stand til at varetage dette særlige erhverv. 

Uddannelsesstedet har mangeårige erfaringer, i arbejdet med stressramte mennesker, og vores værdigrundlag og holdning er, at det ikke er etisk forsvarligt at uddanne mennesker, til at indtage en coachene funktion, ej heller at udøve coaching, ud fra kortere uddannelser eller kursuser. Den studerende, vil derfor få en grundig faglig, teoretisk, personlig og praktisk uddannelse.

 Giv dig selv 2 uddannelser i 1 uddannelse, eller tag 3 uddannelser i en samlet uddannelse:

Du kan tage den 1. årige uddannelse til Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler, og få 2 uddannelser i en uddannelse. Du uddanner dig nemlig både til:

1. Eksistentiel Stress-Coach

2. Positiv Psykologi Formidler

Hvis du efter den 1 årige uddannelse vil videreuddanne dig, kan du tage den 3 årige overbygning til:

3. Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut 

Du får herved tre uddannelser i en samlet uddannelse. Læs mere om psykoterapeutuddannelsen ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/eksistentiel-dynamisk-psykoterapeut/ 

Indhold & tilgang til den 1 årige uddannelse: 

Eksistentiel Stress-Coaching: Bredt formuleret, handler Eksistentiel Stress-Coaching om bevidstgørelse og klarhed, for herigennem, at støtte mennesker til, at frigøre og udvikle sig. Det handler ofte også om, at støtte mennesker, der er i en form for eksistentiel krise og nogle gange, ikke selv kan træde tilbage til deres eget ståsted i livet. Der er en form for ubalance et sted i klientens levede liv, som kan opleves som værende lettere stress- eller betydeligt stressbelastet.

Den studerende vil blive ført ind i teori, psykologi, faglig viden samt arbejde med personlig udvikling og vil ligeledes, igennem teknikker/redskaber samt viden om hvad Stress er, kunne støtte klienten til, at leve et liv i frihed.

Den Eksistentielle tilgang & Stress: Handler bla. om meningsløshed/mening med livet. Når vi feks. oplever os ramt af stress, så er det oftest fordi at vi ikke har opdaget, måden vi relatere os til os selv og vores omverden på, mere end det er selve oplevelsen. Når vi ikke ved, at måden vi relatere os til, det der ikke er hensigtsmæssig, så har vi svære ved at gøre noget ved det, og vi vil derved sandsynligvis komme i ubalance. Når det sker, og vi ikke får taget os af os selv i tide, vil vi opleve forværring og det betyder, at ubalance og stresssymptomer blive nærværende i vores liv. Mange mennesker opdager ikke, hvor de er på vej hen og derfor kan det få fatale konsekvenser for vores liv, med yderligere helbredsmæssig forværring. Det er præcis derfor, at vi ikke kun udbyder en Coach uddannelse, da ubalance og krise hænger sammen med stress, der opstår i sindet.

Stress-Coaches skal, for at støtte klienter, vide af hvad det er, denne har med at gøre. Den studerende kommer derfor til, at arbejde med den Eksistentielle tilgang da den har en særlig evne til, at støtte mennesker til, at opdage, at de kan ændre på præcis dét, de har brug for, for igen at komme til at trives i deres liv.

Hvad er Positiv Psykologi Formidler: Positiv Psykologi er en forskningsmetode og videnskabelig tilgang, som handler om at få mennesker til at lykkes og trives i livet. En af forskningens opdagelser er bla. at der er nogle fælles kendetegn hos mennesker der trives og oplever at lykkes i livet. De er bla. mere optimistiske, lever længere, præstere bedre og er mindre syge. Med den viden den studerende modtager, vil denne derfor vide af, hvad der faktuelt virker rigtig godt, når mennesker oplever sig stressramte.

Den studerende får derfor undervisning og indsigt i den nyeste viden, som gør, at denne kan støtte klienten bedst muligt i samtalen. Den studerende får indblik i forskellig viden, om hvad der virker i forhold til at få mennesker til, at trives i deres liv, herunder i forhold til at få det til at vokse, som feks. hvordan vi skaber et velbefindende, engageret og meningsfuldt liv. 

Når den Eksistentielle tilgang og Positiv Psykologi arbejder sammen: Så er det netop fordi, at den Eksistentielle tilgang har fokus på at skabe et meningsfuldt, frit og åbent liv, hvor vi tror på, at alle mennesker kan komme til at lykkes med deres liv. Den Eksistentielle tilgang er også optaget af at få mennesker til at vokse, udvikle sig, og heri at styrke eget personlige lederskab, som også skabes af positive emotioner og selvbilleder. Den eksistentielle tilgang, har som sådan ikke nogen mening om, hvad det præcist er der får mennesker til at vokse, da dette er individuelt. Det er her Positiv Psykologi komplimentere den Eksistentielle tilgang, fordi Positiv Psykologi netop har viden om hvad der kan få mennesker til at opleve sig mere velbefindende, trives bedre, opleve et mere meningsfuldt og engageret liv.

Uddannelsen som helhed: Når disse områder/tilgange kombineres, vil den studerende, ud fra eget individuelle fundament, have en dybdegående uddannelse, på højt fagligt og professionelt niveau.

 Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/datoer-struktur-og-studieopbygning/

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk
Skibdrætvej 9
6000 Kolding