fbpx

Overordnede formål:

Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler er tilrettelagt, således at den studerende, igennem uddannelsen, tilegner sig den nyeste viden om stress, og hvordan klienter igennem grundlæggende Coaching og Stress-Coaching, kan blive fri til at skabe det liv, som de drømmer om, via den eksistentielle tilgang og Positiv Psykologi. Du vil ikke kun kunne tilbyde dig som Stress-Coach, men derimod kan du tilbyde coaching til en bred klientskare. Uddannelsen tager således afsæt i at støtte mennesker til, at opnå balance, trivsel, frihed og livsmening, i såvel eget liv, som i arbejdslivet, organisationer, virksomheder, institutioner. Uddannelsesstedet har mangeårige erfaringer, i arbejdet med stressramte mennesker, og vores værdigrundlag og holdning er, at det ikke er etisk forsvarligt at uddanne mennesker, til at indtage en coachene funktion, ej heller at udøve coaching, ud fra kortere uddannelser eller kurser. Du vil derfor få en grundig faglig, teoretisk, personlig og praktisk uddannelse. 

2 uddannelser i 1 eller tag 3 uddannelser i en samlet:

Du kan tage den 1. årige uddannelse til Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler, og få 2 uddannelser i en uddannelse. Du kan også vælge at tage hele uddannelsen og heri også uddanne dig til psykoterapeut. Du får herved tre uddannelser i en samlet uddannelse. 

1. Eksistentiel Stress-Coach

2. Positiv Psykologi Formidler

3. Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut 

 

Indhold & tilgang 1. år: 

Bredt formuleret, handler Eksistentiel Stress-Coaching om bevidstgørelse og klarhed, for herigennem, at støtte mennesker til, at frigøre og udvikle sig. Det handler ofte også om, at støtte mennesker, der er i en form for eksistentiel krise og nogle gange, ikke selv kan træde tilbage til deres eget ståsted i livet. Der er en form for ubalance et sted i klientens levede liv, som kan opleves som værende lettere stress- eller betydeligt stressbelastet. Den studerende vil blive ført ind i teori, psykologi, faglig viden samt arbejde med personlig udvikling og vil ligeledes, igennem teknikker/redskaber samt viden om hvad Stress er, kunne støtte klienten til, at leve et liv i overensstemmelse med sig selv. 

 

Den Eksistentielle tilgang & Stress:

Handler bla. om  meningsløshed og meningsfuldhed. Når vi feks. oplever os ramt af stress, så er det oftest fordi at vi ikke har opdaget, måden vi relatere os til os selv og vores omverden på, mere end det er selve oplevelsen. Når vi ikke ved, at måden vi relatere os til det, der ikke er hensigtsmæssig, så har vi svære ved at gøre noget ved det, og vi vil derved sandsynligvis komme i ubalance. Når det sker, og vi ikke får taget os af os selv i tide, vil vi opleve forværring og det betyder, at ubalance og stresssymptomer blive nærværende i vores liv. Mange mennesker opdager ikke, hvor de er på vej hen og derfor kan det få fatale konsekvenser for vores liv, med yderligere helbredsmæssig forværring. Ubalance og krise hænger sammen med stress. Stress-Coaches skal, for at støtte klienter, vide af hvad det er, denne har med at gøre, således at du er klædt godt på, i forhold til at kunne støtte mennesker heri. 

 

Positiv Psykologi Formidler:

Positiv Psykologi er en forskningsmetode og videnskabelig tilgang, som handler om at få mennesker til at lykkes og trives i livet. En af forskningens opdagelser er bla. at der er nogle fælles kendetegn hos mennesker, der trives og oplever at lykkes i livet. De er bla. mere optimistiske, lever længere, præstere bedre og er mindre syge. Med den viden den studerende modtager, vil denne derfor vide af, hvad der faktuelt virker rigtig godt, når mennesker oplever sig stressramte. Den studerende får derfor undervisning og indsigt i den nyeste viden, som gør, at denne kan støtte klienten bedst muligt i samtalen. Den studerende får indblik i forskellig viden, om hvad der virker i forhold til at få mennesker til, at trives i deres liv, herunder i forhold til at få det til at vokse, som feks. hvordan vi skaber et velbefindende, engageret og meningsfuldt liv.

 

Den Eksistentielle tilgang og Positiv Psykologi:

Den Eksistentielle tilgang har fokus på muligheden, for at skabe et ansvarsfuldt, frit og åbent liv, hvor vi tror på, at alle mennesker kan komme til at lykkes med deres liv. Den Eksistentielle tilgang er også optaget af at styrke eget personlige lederskab, som også skabes af positive emotioner og selvbilleder. Den eksistentielle tilgang, har som sådan ikke nogen mening om, hvad det præcist er der får mennesker til at vokse, da afsættet altid er individuelt. Det er her Positiv Psykologi komplimentere den Eksistentielle tilgang, fordi Positiv Psykologi netop har viden om, hvad der kan få mennesker til at opleve sig mere velbefindende, trives bedre, opleve et mere meningsfuldt og engageret liv.

 

Uddannelsen som helhed:

Når disse områder/tilgange kombineres, vil den studerende, ud fra eget individuelle fundament, have en dybdegående uddannelse, på højt fagligt og professionelt niveau. Du vil, give dig selv en uddannelse, hvor du, ud over at arbejde med stress, også vil kunne arbejde mere bredt med mennesker, der har forskellige problematikker i deres liv.

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/datoer-struktur-og-studieopbygning/