fbpx

Uddannelser

SOM PROFESSIONEL HOLDER VI ALTID NOGET AF ANDRE MENNESKERS LIV I VORES HÆNDER

VIL DU MED?

 

 

1 eller 4 år, dit valg

Vi har valgt at bygge vores uddannelser op således, at du kan tage den 1. årige StressCoach og Positive Psykologiformidler uddannelse, som en selvstændig uddannelse. Efter at have bestået 1. år vil du have mulighed for, at indtræde på den 3 årige viderebygning til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk Psykoterapeut. Du melder dig til hver årgang, så du skal ikke beslutte dig, for om du vil tage hele uddannelsen, før du er ved afslutning af hver år. Dette er gældende under alle 4 år. Undervisningen ligger primært fra fredage eftermiddage, samt lørdage og søndage, således at du har mulighed for at tage din uddannelse sideløbende med dit arbejde. Lørdage og søndage afslutter vi om eftermiddagen, så du inden for en rimelig køreafstand kan nå hjem. 

1 årig Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler Uddannelse

Vores uddannelser er skabt ud fra høj faglig og teoretisk niveau kombineret med personlig og praktisk udvikling. Denne uddannelse, giver dig en gennemgående viden om, hvordan du i dybden kan arbejde med klienter, der både er stressramte og også kan have brug for støtte til andre områder i livet, som kan spænde ben for at komme til, at leve et mere velbefindende og autentisk liv. Du uddanner dig også til Positiv Psykologi Formidler, som både kan kombineres med Coachdelen og samtidig kan stå alene, hvor du kan anvende den i dit daglige arbejde, til virksomheder, organisationer, grupper, foredrag mv. 

Du tager 2 uddannelser i en samlet uddannelse, som når disse forenes, giver dette en særlig dybde og stærk viden, der muliggøre at vi bla. kan hjælpe mennesker til at slippe belastninger og et stressfyldt liv, og skabe trivsel, fred, vilje, glæde, livskraft og balance i eget liv igen. Det, at kombinere disse med hinanden og samtidig koble en særlig meditationsform på, klæder dig på til at kunne udleve et professionelt virke.

Det du lære hos os, er ikke kun viden, men derimod en ny måde at gribe dit eget og andres liv an på. Derfor har en del af uddannelsen også fokus på personlig udvikling, så du kan blive i stand til, at have samtaler med mennesker der er ramt i deres liv.

3 årig viderebygning -Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk Psykoterapeut

Uddannelsen er Reg. Registreret af: Foreningen af Danske Psykoterapeuter, som kvalitetssikre uddannelsen, bla. udfra de vejledende tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut-uddannelser der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2004.

Under uddannelsen vil du blive ført ind i den Eksistentielle, fænomenologiske, humanistiske tilgang samt klientcentreret terapi. Vi anvender endvidere forskellige psykoterapeutiske og psykologiske tilgange, bla. oplevelsesorienteret tilgang, mentalisering og psykoterapi, traumearbejde, viden om psykopatologi, herunder personlighedsforstyrrelser, psykiske sygdomme mv. For at vi kan hjælpe andre mennesker, er det en forudsætning, at vi er godt på plads med os selv. Det betyder bla. at du kommer til at arbejde med livsindstillinger som, handler om at møde verden frit og åbent og at alle mennesker indeholder de ressourcer der skal til, for at komme til at lykkes med deres liv. Du skal skabe din egen måde, at vælge at være Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut på, så under denne uddannelse, vil du skulle arbejde med din unikke måde at træde ind i terapiverdenen på. 

Når du har taget den samlede uddannelse, på 4 år, har du således 3 uddannelser/titler, som gør, at du har mange forskellige arbejdsmæssige muligheder.

Vores passion – Et liv fyldt med mening

Kender du til dét vores virksomhed er skabt af, nemlig en dyb passion samlet i livskraft, livsengagement og meningsfuldhed, om at videregive det vi ved, kan få mennesker til, at træde tilbage til sig selv igen, efter måske for en kort eller lang stund, at have oplevelsen af, at være trådt af, blot alt for tideligt uden egentligt at være død, ja så kender du til vores drivkraft, om at få mennesker til at lykkes med deres liv, med alt hvad dette indebære. 

Instituttets ledelse

Uddannelsesleder

Marlene Lind

22 42 54 61

Institutleder

Kenneth Dahl

42 94 76 74