fbpx

Skab det du drømmer om med uddannelser fra Lind & Dahl

 

Selvstændig Coach/Psykoterapeut – Nye jobmuligheder – Personlig udvikling

Vores passion

Et liv fyldt med mening

Kender du til dét vores virksomhed er skabt af, nemlig en dyb passion samlet i livskraft, livsengagement og meningsfuldhed, om at videregive det vi ved, kan få mennesker til, at træde tilbage til sig selv igen, efter måske for en kort eller lang stund, at have oplevelsen af, at være trådt af, blot alt for tideligt uden egentligt at være død, ja så kender du til vores drivkraft, om at få mennesker til at lykkes med deres liv, med alt hvad dette indebære. 

Vores mangeårige erfaringer, i samarbejde med forskellige mennesker, grupper, virksomheder, organisationer mv. kombineret med vores forskellige udddannelsemæssige baggrunde, giver os et helt særligt afsæt til, at uddanne mennesker. Vores virksomhed er skabt ud af en fælles passion om, at støtte mennesker til, at leve et liv i frihed, fuld af mening.

Vi har, som du måske kan genkende hos dig selv, en særlig evne til, at støtte mennesker til selv at opdage hvad de indeholder af uanede ressourcer. 

Mere end en uddannelse

En af vores grundsætninger er “Du skal leve din viden”. Hermed mener vi, at den viden du vil opnå på vores uddannelser, med tiden vil forankre sig i dig, og du herigennem vil begynde at leve din viden om blandt andet trivsel, livsglæde, livskraft, vilje og mening. Derfor er en investering i dig selv gennem en uddannelse, meget mere end en uddannelse.

1 eller 4 år, dit valg

Vi har valgt at bygge vores uddannelser op således, at du kan tage den 1. årige StressCoach og Positive Psykologiformidler uddannelse, som en selvstændig uddannelse. Efter at have bestået 1. år vil du have mulighed for, at indtræde på den 3 årige viderebygning til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk Psykoterapeut.

Undervisningen ligger primært fra fredage eftermiddage, samt lørdage og søndage, således at du har mulighed for at tage din uddannelse sideløbende med dit arbejde. Lørdage og søndage afslutter vi om eftermiddagen, så du inden for en rimelig køreafstand kan nå hjem.

1 årig Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formidler Uddannelse

Vores uddannelser er skabt ud fra høj faglig og teoretisk niveau kombineret med personlig og praktisk udvikling.

Denne uddannelse, giver dig en gennemgående viden om, hvordan du i dybden kan arbejde med klienter, der både er stressramte og også kan have brug for støtte til andre områder i livet, som kan spænde ben for at komme til, at leve et mere velbefindende og autentisk liv.

Du uddanner dig også til Positiv Psykologi Formidler, som både kan kombineres med Coachdelen og samtidig kan stå alene, hvor du kan anvende den i dit daglige arbejde, til virksomheder, organisationer, grupper, foredrag mv. 

Du tager 2 uddannelser i en samlet uddannelse, som når disse forenes, giver dette en særlig dybde og stærk viden, der muliggøre at vi bla. kan hjælpe mennesker til at slippe belastninger og et stressfyldt liv, og skabe trivsel, fred, vilje, glæde, livskraft og balance i eget liv igen. Det, at kombinere disse med hinanden og samtidig koble en særlig meditationsform på, klæder dig på til at kunne udleve et professionelt virke.

Det du lære hos os, er ikke kun viden, men derimod en ny måde at gribe dit eget og andres liv an på.

Derfor har en del af uddannelsen også fokus på personlig udvikling, så du kan blive i stand til, at have samtaler med mennesker der er ramt i deres liv.

Vil du vide meget mere om uddannelsen, så klik herunder:

https://lindogdahl.dk/stresscoach-positiv-psykologi-formidler/

3 årig viderebygning til Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk Psykoterapeut

Uddannelsen er optaget af; Foreningen af Danske Psykoterapeuter, som kvalitetssikre uddannelsen, bla. udfra de vejledende tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2004.

Under uddannelsen vil du blive ført ind i den Eksistentielle, fænomenologiske, humanistiske tilgang samt klientcentreret terapi. Vi anvender endvidere forskellige psykoterapeutiske og psykologiske tilgange, bla. oplevelses-orienteret tilgang, mentalisering og psykoterapi, traumearbejde, viden om psykopatologi, herunder personlighedsforstyrrelser, psykiske sygdomme mv.

For at vi kan hjælpe andre mennesker, er det en forudsætning, at vi er godt på plads med os selv. Det betyder bla. at du kommer til at arbejde med livsindstillinger som, handler om at møde verden frit og åbent og at alle mennesker indeholder de ressourcer der skal til, for at komme til at lykkes med deres liv.

Du skal skabe din egen måde, at vælge at være Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut på, så under denne uddannelse, vil du skulle arbejde med din unikke måde at træde ind i terapiverdenen på. Vi arbejder derfor, gennemgående med din frihed til at skabe dit liv.

Når du har taget den samlede uddannelse, på 4 år, har du således 3 uddannelser/titler, som gør, at du har mange forskellige arbejdsmæssige muligheder.

Vil du vide mere om datoer, indhold og pris, så klik herunder:

https://lindogdahl.dk/eksistentiel-dynamisk-faenomenologisk-psykoterapeut/

Instituttets ledelse

Uddannelsesleder

Marlene Lind

22 42 54 61

Institutleder

Kenneth Dahl

42 94 76 74