fbpx

Pris 

Det er, at Investere i din fremtid

Økonomi du skal påregne i forbindelse med uddannelsen:

Vi bestræber os på, at udbyde en uddannelse hvor det er muligt, både at tage uddannelsen og opretholde sit arbejde i studietiden,  samtidig med, at vi udbyder en professionel og kompetent uddannelse, hvor det økonomisk vil være en mulighed for de fleste. 

Inkluderet i prisen år:

 • Undervisningsmodulerne
 • Supervisionsmodulerne
 • Løbende vejledning med instituttets uddannelsesleder og vejledere.
 • Hvert år vil der være en evalueringssamtale, som aftales indbyrdes mellem uddannelsesleder og den studerende.
 • Eksamensmodulerne
 • Udstedelse af både Uddannelsesbevis og Certificeringsbevis.
 • Diverse undervisningsmaterialer.
 • Ekstern Censor  (1. – 3. og 4. år)
 • Et Processmodul med overnatning, under 2. og 3. årgang (ligger ligeledes i weekends)
 • Kaffe, The og lettere frugt/snack anordning.

Ikke inkluderet prisen er:

 • Ved du allerede nu, at du gerne vil uddanne dig videre til psykoterapeut, skal du indregne du have 50 egen-terapisamtaler ved en psykoterapeut MPF og/eller FaDP psykoterapeut, fordelt på de 4 år. Forvent at en terapisamtale vil ligge mellem 500 – 700 kr. Egenterapisamtaler, er obligatorisk hos de fleste psykoterapeut uddannelser, og en vigtig del af dit kommende virke som Psykoterapeut. (Den studerende kan til dels dække egenterapi-samtaler, når denne har egne betalende klienter)
 • Litteraturen kan lånes på biblioteket eller købes brugt.

Pris & betalingsmuligheder:

1. år:

Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder

Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis

I alt 25.495,-

 

2. år:

Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse

Eksamensdeltagelse med interne undervisere og udstedelse af Uddannelsesbevis for gennemført 2. år

I alt 25.495,-

 

3. år:

Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse

Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Uddannelsesbevis for gennemført 3. år

I alt 25.495,-

 

4. år:

Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse

Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis og Uddannelsebevis

I alt 25.495,-

  

Samlet pris for alle 4 år kr. 101.980,-

Du kan læse mere om den 4. årige uddannelses pris ved at klikke her: https://lindogdahl.dk/oekonomi-optagelseskriterier-edfp/ 

Betalingsmåder kan foregå på følgende måder:

 1. Hele beløbet pr. år, indbetales på en gang.
 2. Beløbet betales af 2 rater.
 3. Beløbet pr. år indbetales af forskellige aftalte rater.
 4. Beløbet indbetales pr. måned ved i alt 12 måneders ratebetaling.
 5. Der kan ved særlige lejligheder, opnås anden indbetalingsform. Dette aftales indbyrdes med uddannelsesleder.

Ved optagelse på uddannelsen, modtager du endeligt tilmeldingsskema og fakturamuligheder over ovenstående betalingsmåder. Du vælger det, der fungere for dig. Når du søger om optagelse på uddannelsen, vil du, indenfor 2 hverdage, få svar på din ansøgning. Optages du, vil du modtage et tilmeldingsskema og fakturamuligheder over ovenstående betalingsmåder. 

Tilmelding og bindende betaling:

Den studerende tilmelder sig, med udleveret optagelsesskema, for et år ad gangen og tilmeldingen er bindende, da der optages en plads på holdet. Der kan forekomme forhold, hvor uddannelsesstedet, sammen med den studerende, kan ændre på den bindende tilmelding. Fortryder den studerende 14 dage inden studiestart, vil der kunne ydes refundering af halvdelen af det samlede års uddannelse. Der vil ikke kunne ydes refundering, efter 14 dage før uddannelsesstart.

Dispensation og krav under uddannelsen:

Den studerende må højest have 10% fravær, hvis den studerende vælger, at tage den 4 årige uddannelse. Den 1 årige uddannelses fravær må højest svare til et helt undervisningmodul. Opstår der særlige omstændigheder, aftales dette nærmere med den studerende.

Hvis du allerede ved nu, at du vil tage overbygningen til psykoterapeut:

Du skal forinden, du søger om optagelse til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut, have taget den 1 årige uddannelse, til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, da den er adgangsgivende, for at du kan læse videre til psykoterapeut. (Læs mere om overbygningen, under psykoterapeut uddannelsen)

Øvrige muligheder for betaling af uddannelsen:

Nogle studerende får uddannelsen helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver. En del betaler selv for deres uddannelse og får feks. adgang til, at holde fri af deres arbejdsplads, når der afholdes supervisioner og procesmoduler. De fleste studerende ser denne uddannelse, som en solid investering i eget liv samt i forhold til deres arbejdsliv.

Bruttolønsordning:

Den studerende kan også aftale med sin arbejdsgiver, imens uddannelsen foregår, at få nedsat sin månedsløn feks. svarende til det beløb, som uddannelsen koster pr. måned. Når arbejdsgiver vælger at betale for uddannelsen, betyder det, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende fratrækkes beløbet i den studerendes bruttoløn. Herved vil den studerende få en betydelig skattebesparelse. For nærmere information og uddybelse kan SKAT kontaktes eller også kan der læses mere om Bruttolønsordning hos SKATS hjemmeside: www.skat.dk

Kompetencefonden:

Hvis den studerende arbejder hos staten, herunder kommunalt regi, kan der søges om støtte til betaling af uddannelsen. Der gives bla. støtte til uddannelse, kurser samt dækning af undervisningsmaterialer og vikarlønninger, når medarbejderen feks. er fraværende pga. uddannelsen.  Den studerende kan undersøge dette samt ansøge herom gennem arbejdspladsen.

Læs evt.  mere herom på hjemmesiden: www.kompetencefonden.dk

Fonde og legater:

Der er ligeledes andre fonde, som den studerende kan søge om uddannelsesstøtte hos. Hvilke, kan den studerende søge mere indgående viden om på biblioteket eller via www.google.comDer er nemlig forskellige kriterier, nogle meget specifikke og med høje krav, mens andre er mere brede i deres støtte til den, der søger om økonomisk støtte.

Læs mere om tilmeldning:

Der Du kan læse mere om hvordan du tilmelder dig ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/ansoeg-om-optagelse-her/

Instituttets ledelse

Uddannelsesleder

Marlene Lind

22 42 54 61

Institutleder

Kenneth Dahl

42 94 76 74