fbpx

Pris & betalingsmuligheder

EN INVESTERING I DIN FREMTID? 

Økonomi:

Vi bestræber os på, at udbyde en uddannelse hvor det er muligt, både at tage uddannelsen og opretholde sit arbejde i studietiden, samtidig med, at vi udbyder en professionel og kompetent uddannelse, hvor det økonomisk vil være en mulighed for de fleste. 

Inkluderet i prisen pr. år:

 • Undervisningsmodulerne.
 • Supervisionsmodulerne.
 • Løbende vejledning med instituttets uddannelsesleder og vejledere.
 • Hvert år vil der være en evalueringssamtale, som aftales indbyrdes mellem uddannelsesleder og den studerende.
 • Eksamensmoduler.
 • Udstedelse af både Uddannelsesbevis og Certificeringsbevis.
 • Diverse undervisningsmaterialer.
 • Ekstern Censor  (1. – 3. og 4. år)
 • Et Processmodul med overnatning, under 2. og 3. årgang (weekends) 
 • Kaffe, The og lettere frugt/snack anordning.

Ikke inkluderet i prisen pr. år:

 • Ved du allerede nu, at du gerne vil uddanne dig videre til psykoterapeut, skal du indregne 50 egen-terapisamtaler, fordelt på 4 år, hos en 4 årig uddannet psykoterapeut. Egenterapisamtaler, er obligatorisk, når du tager en psykoterapeutuddannelse, og en vigtig del af dit kommende virke, som Psykoterapeut. (Den studerende kan til dels dække egenterapi-samtaler, når denne har egne betalende klienter) Litteraturen kan lånes på biblioteket eller købes brugt. Ved procesmoduler, som forekommer 2 gange, ved psykoterapeutuddannelsen, skal du forvente 200- 300 kr. pr. år, til forplejning, ialt ca. 500-600 kr. 

Pris:

1. år: Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis I alt 25.495,-  

2. år: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse Eksamensdeltagelse med interne undervisere og udstedelse af Uddannelsesbevis for gennemført 2. år I alt 25.495,-  

3. år: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Uddannelsesbevis for gennemført 3. år I alt 25.495,-  

4. år: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis og Uddannelsebevis I alt 25.495,-  

Samlet pris for alle 4 år kr. 101.980,-

 • Betalingsmåder kan foregå på følgende måder:

 • – Hele beløbet, pr. år, indbetales på en gang.
 • – Beløbet betales af 2 rater.
 • – Beløbet indbetales pr. måned ved i alt 12 måneders ratebetaling.
 • – Individuel betalingsmuligheder. Dette aftales med uddannelsesleder. (vi har flere der benytter sig heraf)

Optagelse på uddannelsen:

 • Ved optagelse på uddannelsen, modtager du endeligt tilmeldingsskema og fakturamuligheder over ovenstående betalingsmåder. Du vælger det, der fungere for dig. Når du søger om optagelse på uddannelsen, vil du, indenfor 2 hverdage, få svar på din ansøgning. Optages du, vil du modtage et tilmeldingsskema og fakturamuligheder over ovenstående betalingsmåder. 

Tilmelding og bindende betaling:

Den studerende tilmelder sig, med udleveret optagelsesskema, for et år ad gangen og tilmeldingen er bindende, da der optages en plads på holdet. Der kan forekomme forhold, hvor uddannelsesstedet, sammen med den studerende, kan ændre på den bindende tilmelding. Fortryder den studerende 14 dage inden studiestart, vil der kunne ydes refundering af halvdelen af det samlede års uddannelse. Der vil ikke kunne ydes refundering, efter 14 dage før uddannelsesstart. Der tilbydes til gengæld en plads på næste hold, ved feks. orlov, uden merbetaling.

Dispensation og krav under uddannelsen:

Den studerende må højest have 10% fravær, hvis den studerende vælger, at tage den 4 årige uddannelse. Opstår der særlige omstændigheder, aftales dette nærmere med den studerende.

Vil du tage overbygningen til psykoterapeut:

Du skal forinden, du søger om optagelse til; Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeut, have taget den 1 årige uddannelse, til; Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder, da den er adgangsgivende, for at du kan læse videre til psykoterapeut. Eller have en tilsvarende Coachuddannelse fra anden uddannelsessted.

Muligheder for betaling af uddannelsen:

Nogle studerende får uddannelsen helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver. En del betaler selv for deres uddannelse. Herunder kan du læse mere om betalingsmuligheder.

Bruttolønsordning:

Den studerende kan også aftale med sin arbejdsgiver, imens uddannelsen foregår, at få nedsat sin månedsløn feks. svarende til det beløb, som uddannelsen koster pr. måned. Når arbejdsgiver vælger at betale for uddannelsen, betyder det, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende fratrækkes beløbet i den studerendes bruttoløn. Herved vil den studerende få en betydelig skattebesparelse. For nærmere information og uddybelse kan SKAT kontaktes eller også kan der læses mere om Bruttolønsordning hos SKATS hjemmeside: www.skat.dk

Kompetencefonden:

Hvis den studerende arbejder hos staten, herunder kommunalt regi, kan der søges om støtte til betaling af uddannelsen. Der gives bla. støtte til uddannelse, kurser samt dækning af undervisningsmaterialer. Den studerende kan undersøge dette via sin arbejdsplads og ansøge herom, gennem arbejdspladsen. Læs mere herom på hjemmesiden: www.kompetencefonden.dk

Fonde og legater:

Der er ligeledes andre fonde, som den studerende kan søge om uddannelsesstøtte hos. Hvilke, kan den studerende søge mere indgående viden om på biblioteket eller via www.google.com Der er nemlig forskellige kriterier, nogle meget specifikke og med høje krav, mens andre er mere brede i deres støtte til den, der søger om økonomisk støtte.

Du kan læse mere om hvordan du tilmelder dig ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/ansoeg-om-optagelse-her/

Instituttets ledelse

Uddannelsesleder

Marlene Lind

22 42 54 61

Institutleder

Kenneth Dahl

42 94 76 74