fbpx

Økonomi: Vi bestræber os på, at udbyde en uddannelse hvor det er muligt, både at tage uddannelsen og opretholde sit arbejde i studietiden. 

Inkluderet i prisen pr. år:

 • Undervisningsmoduler
 • Supervisionsmoduler
 • Obligatrisk 10 timers klinikvejledning/behandling. (Forekommer på 3. årgang, hvis du tager alle 4 år)
 • Licens til Officepakken med tilhørende Word, Excel, Powerpoint, Teams, Outlook mv.
 • Mappe udleveret under hver årgang
 • Løbende vejledning med instituttets uddannelsesleder og vejledere
 • Hvert år vil der være en evalueringssamtale, som aftales indbyrdes mellem uddannelsesleder og den studerende
 • Diverse undervisningsmaterialer til fri afbenyttelse
 • Eksamensmoduler
 • Udstedelse af både Uddannelsesbevis og Certificeringsbevis
 • Ekstern Censor  (1. og 4. år)
 • Et Processmodul med overnatning, forekommer under 2. og 3. årgang (weekends)
 • 40 timers terapi, som forekommer under 2. 3. 4. årgang, med uddannede 4 årige psykoterapeuter, der ligger udenfor fagmoduler, med uddannede eksistentielle dynamiske og fænomenologiske psykoterapeuter.
 • Kaffe, the og lettere snack anordning

 

Ikke inkluderet i prisen pr. år:

 • Ved du allerede nu, at du gerne vil uddanne dig videre til psykoterapeut, skal du have 90 egenterapisamtaler, fordelt på 4 år, hos en 4 årig uddannede psykoterapeut. 50 egenterapitimer, som den studerende selv tilrettelægger. (40 timer forekommer udenfor fagmoduler, under 2. 3. 4. årgang, hvilket svare til at den studerende sammenlagt har 90 timers egenterapi igennem psykoterapeutuddannelsen)
 • Litteraturen kan lånes på biblioteket eller købes brugt
 • Ved procesmoduler, som forekommer under 2. og 3. årgang, skal du forvente 200- 300 kr. pr. år, til forplejning

 

Pris pr. årgang:

1. år: Eksistentiel Stress-Coach & Positiv Psykologi Formilder Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis og Uddannelsesbevis I alt 27.495,-  

2. år: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse Eksamensdeltagelse med interne undervisere og udstedelse af Uddannelsesbevis for gennemført 2. år I alt 27.495,-  

3. år: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse Eksamensdeltagelse med interne undervisere og udstedelse af Uddannelsesbevis for gennemført 3. år I alt 27.495,-  

4. år: Eksistentiel Dynamisk & Fænomenologisk psykoterapeutuddannelse Eksamensdeltagelse med ekstern censor og udstedelse af Certificeringsbevis og Uddannelsebevis I alt 27.495,-  

SAMLET PRIS FOR ALLE 4 ÅR KR. 109.980,- 

Betalingsmuligheder:

 • Hele beløbet, pr. år, indbetales på en gang
 • Beløbet betales af 4 rater
 • Beløbet indbetales pr. måned ved i alt 12 måneders ratebetaling
 • Individuel betalingsmuligheder Dette aftales med uddannelsesleder 

 

Individuel møde og optagelse:

Inden optagelse på uddannelsen, afholdes et aftalt individuelt møde, som også er et informationsmøde. Kontakt Marlene Lind på tlf. 22425461, for nærmere aftale. Ved endelig optagelse på uddannelsen, modtager du en betalingsaftale, indenholdende fakturamuligheder over ovenstående betalingsmåder. Du vælger det, der fungere for dig. Når du søger om optagelse på uddannelsen, vil du, indenfor 2 hverdage, få svar på din ansøgning. 

 

Tilmelding og bindende betaling:

Den studerende tilmelder sig, med udleveret optagelsesskema og betalingsaftale. Tilmeldingen er bindende, da der optages en plads på holdet. Afmelding, ved 50 dage, før uddannelsens startdato, opkræves 50% af uddannelsens pris. Ved afmelding senere end 50 hverdage, opkræves hele uddannelsesprisen. Tilmelder du dig senere end 50 dage, før uddannelsesstart, vil der ikke kunne ydes refundering, for det pågældende år, som du har tilmeldt dig til. Er du påbegyndt uddannelsen, er ovenstående ligeledes gældende. Orlov skal meddeles skriftligt, og sker i samarbejde med instituttet. Orlov fritager ikke den studerende for betaling. Du vil 30 dage, inden opstart af uddannelsen, modtage et link til den betalingsløsning, som du har valgt. Du betaler ikke, før du påbegynder måneden for uddannelsesstart.

 

Krav, dispensation og merit:

Krav og orlov: Du skal være fyldt 25 år og kunne læse, skrive, tale og forstå dansk, da alt undervisning, samt mundtlige og skriftlige opgaver, forekommer på dansk. Du optages, som studerende, under to forskellige kvoter. Hvis du ikke opfylder kravene, kan relevante kurser, livserfaring, frivilligt arbejde samt andre forhold for optagelse på uddannelsen, tillige vægtes, som optagelsesgrundlag. Instituttet, vil ud fra en personlig samtale, skønne hvorvidt ansøgte kan blive optaget. Uddannelsen skal færdiggøres indenfor 6 år. Den studerende kan søge om orlov i samråd med instituttet, hvor der også samtales om det videre forløb, efter endt orlov.

 • Kvote 1 kræver en længerevarende uddannelse af pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.
 • Kvote 2 dispenserer fra dette, på forskellig vis, eksempelvis ved anden videregående uddannelse samt relevant erhvervserfaring, kurser i psykoterapi mv.

Krav og dispensation: Du skal, forinden du søger om optagelse til psykoterapeutuddannelsen, have gennemført den 1. årige basisuddannelse, Eksistentiel Stress-coach & Positiv Psykologi Formidler uddannelse, da den er adgangsgivende, for at du kan videreuddanne dig. Du kan opnå merit, hvis du har en tilsvarende uddannelse, fra øvrigt institut, som grundlæggende svare overnes med 1. års uddannelsesindhold samt antal lektioner mv. Det er et krav, hvis du får merit, at du, forinden indtrædelse på psykoterapeutuddannelsen skal have et 10 timers introduktionsforløb. Dette er for at sikre dig og din faglighed samt at du introduceres til vores metoder, tilgange og retninger. Introduktionsforløb koster 10.000 kr. For nærmere information herom, kan Marlene Lind kontaktes.

Fravær: Den studerende må højest have 10% fravær. Opstår der særlige omstændigheder, med risiko for, for højt fravær, aftales dette nærmere med den studerende. Det er muligt at tilkøbe ekstra lektioner, som den studerende har fravær ved. Dette aftales sammen med instituttet. 

 

Betalingsmuligheder:

Nogle studerende får uddannelsen helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver. En del betaler selv for deres uddannelse. Herunder kan du læse mere om betalingsmuligheder.

Bruttolønsordning: Den studerende kan også aftale med sin arbejdsgiver, imens uddannelsen foregår, at få nedsat sin månedsløn feks. svarende til det beløb, som uddannelsen koster pr. måned. Når arbejdsgiver vælger at betale for uddannelsen, betyder det, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende fratrækkes beløbet i den studerendes bruttoløn. Herved vil den studerende få en betydelig skattebesparelse. For nærmere information og uddybelse kan SKAT kontaktes eller også kan der læses mere om Bruttolønsordning hos SKATS hjemmeside: www.skat.dk

Kompetencefonden: Hvis den studerende arbejder hos staten, herunder kommunalt regi, kan der søges om støtte til betaling af uddannelsen. Der gives bla. støtte til uddannelse, kurser samt dækning af undervisningsmaterialer. Den studerende kan undersøge dette via sin arbejdsplads og ansøge herom, gennem arbejdspladsen. Læs mere herom på hjemmesiden: www.kompetencefonden.dk

Fonde og legater: Der er ligeledes andre fonde, som den studerende kan søge om uddannelsesstøtte hos. Hvilke, kan den studerende søge mere indgående viden om på biblioteket eller via www.google.com Der er nemlig forskellige kriterier, nogle meget specifikke og med høje krav, mens andre er mere brede i deres støtte til den, der søger om økonomisk støtte.

Du kan læse mere om hvordan du tilmelder dig ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/ansoeg-om-optagelse-her/