fbpx

Fysiske rammer & undervisere, EDFP

VIL DU MED PÅ HOLDET? 

Her holder vi til: Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup.

Vi er lokaliseret mellem Kolding og Vamdrup. Det ligger ca. 3 km. fra motorvejsnettet og er derfor let fremkommeligt. Kursuscentret har fine rammer, med alle moderne faciliteter, såsom stort køkken, stort fælles opholdsrum. Undervisningslokalerne er indrettet med alt moderne udstyr samt behagelig atmosfære. Udenoms arealerne er rolige og naturen indbyder til nærvær, fællesskaber og stilhed.  

Mulighed for overnatning:

Hvis den studerende kommer langvejs fra, er der flere muligheder for overnatning, som ikke ligger langt fra uddannelsesstedet. Flere af vores kursister overnatter, når de er under uddannelse, og derfor kan vi altid være behjælpelig med, at finde det rette sted.

Afholdelse af procesmoduler – 2. & 3 år:

Hvert af de følgende år, er der 2 procesophold, som foregår med overnatning, fredag, lørdag og søndag. Strandgaarden, Danakilde, Houens Odde, Iller Slot samt ophold nær Vesterhavet, benyttes ved procesmodulerne Uddannelses-stedet bestræber sig på, at vælge steder, hvor der tages højde for de studerendes kørselstid.

Uddannelsesstedets primære undervisere:

Marlene Lind: Den daglige ledelse og udvikling, står Marlene Lind for og hun har ligeledes ansvaret med, at sikre en kvalitetsbevidst uddannelse der foregår på et højt fagligt niveau med fokus på den studerendes udvikling, herunder uddannelsesstedets, struktur, indhold, retningslinjer samt etiske sundhedsmæssige rammer. Marlene Lind har det overordnede ansvar for de studerendes personlige, faglige og praktiske udfoldelse, hvor hun fungere som vejleder, samtidig med at hun sammen med Kenneth Dahl, står for udførelsen af undervisningsmaterialer og kontinuerlig opbygning af uddannelsen.

Uddannelsesretninger:

 • Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (MPF)
 • Eksistentiel Coach
 • Meditationsinstruktør
 • Kommunikations-Coach
 • Speciale i Positive Psykologi
 • Uddannet Socialrådgiver
 • Marlene har sammenlagt over 15 års samtale og undervisningserfaring og er medforfatter til bogen; Din vej i job, med Positiv Psykologi.

Kenneth Dahl: Har det overordnede ansvar for driften af virksomheden, således at der føres en sund og kompetent uddannelsesinstitution. Kenneth har ligeledes det overordnede ansvar for teoretisk og faglig indhold samt videns-implementering i udførelsen af uddannelsen, således at den studerende får en grundig uddannelse. Kenneth, vil med sine uddannelsesretninger og mangeårige erfaringer med mennesker, organisationer, virksomheder, institutioner mv. indenfor Stressarbejde og Coaching, således også være hovedansvarlig for den studerendes tilegnelse og integrering heraf.

Uddannelsesretninger:

 • Psykoterapeut
 • Stresscoach – Meditationsinstruktør
 • Stressvejleder v/ Psykiatrifonden
 • Meditationsinstruktør v/ Sandy Newbiggen, med speciale i den Eksistentielle tilgang
 • LifeCoach v/Sofia Manning
 • Uddannet Socialrådgiver
 • Kenneth Dahl har over 10 års samtale og undervisningserfaring og er medforfatter til bogen; Din vej i job, med Positiv Psykologi.

Anne Gommesen: Vil gennem uddannelsen være tilknyttet som underviser. Anne Gommesen er selv uddannet Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (MPF) og har også egen praksis. Hun er desuden uddannet politibetjent og fungerer lige nu, ved siden af egen praksis, i politiet som uddannelsesleder hos Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor hun varetager politielevers uddannelse. Anne vil med hendes særlige menneskekendskab og baggrundsviden indenfor Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi, samt viden omkring arbejdet i rummet mellem terapeut og klient forestå en del af undervisningen.

Relevante Uddannelsesretninger:

 • Eksistentiel Dynamisk psykoterapeut
 • Eksistentiel Coach
 • Uddannelses-/praktikvejleder
 • Politibetjent 

Jane Y. Bendixen Bach: Arbejder til daglig som IT supporter, indenfor kunde- og klient sikkerhed og data lovgivningen. Jane er således ekspert i Datasikkerhedsloven og Journalopbevaring og vil været tilknyttet, indenfor disse områder. Dette for, at sikre at den studerende, får indsigt og viden omkring sikkerhed med klientarbejde og hvordan denne skal forholde sig til lovgivningsbestemte forhold. 

Mette Jensen: Vil med hendes mange årige erfaringer, som studie- og praktikvejleder, være tilknyttet uddannelsesstedet. Mette har siden 2007 fungeret som sådan og har derfor stor erfaring i, at støtte studerende, igennem uddannelsestiden. Dette kan feks. være vejledning vedr. orlov, sygdom, graviditet eller andre former for støtte i forhold til mulighed for gennemførelse af uddannelsen. Som uddannelsesleder vil Marlene Lind altid være en del af denne proces.

Øvrige undervisere: Der vil løbene være andre gæsteundervisere, når dette anses for relevant i forhold til den studerendes integrering af psykoterapeutisk referenceramme og virke. Vi har feks. undervisere, der har en specifik baggrund, feks. når vi arbejder med kropsarbejde, vil du kunne møde Brian Kornbeck W. Greve, som bla. er uddannet Body SDF terapeut. Det er uddannelsesstedets ansvar, at sikre en kvalitetsbevidst og udviklende sund implementering, af relevante gæsteundervisere.

Censorkorps:

Eksamen og censorens funktion, på uddannelsesstedet, er netop at være med til, at skabe afslappende forhold, hvor der er plads til berigelse, læring, udvikling og forankring.

Der kan tilknyttes andre eksterne censorer, hvis der er behov herfor. Det vil altid være censorer, der har relevant baggrund indenfor uddannelsesretningen, og som også har grundig erfaring heri.

Læs mere ved at klikke på dette link: https://lindogdahl.dk/oekonomi-optagelseskriterier-edfp/ 

 

Marlene Lind

Uddannelsesleder

22 42 54 61
marlene@lindogdahl.dk